Bremsen på for sykkelbyvisjonen?

Visjonen om Jessheim som sykkelby har ikke fått opp den farten på pedalene man kanskje kunne ønsket seg ved oppstarten i 2004. Men vi er fortsatt giret og står i ramma internt i kommunen, sier ordfører Tom Staahle.

– Strategien og visjonen om å binde tettstedene i kommunen sammen har ligget der siden 2004, men kanskje har virkeligheten innhentet oss litt i løpet av de 14 årene som har gått, spør Ullensakers ordfører, som i sin daglige mosjon heller benytter seg av tredemølle enn ergometersykkel.

Virkeligheten har kanskje innhentet oss litt siden 2004

Tom Staahle

– Men selv om mye av visjonen har sprunget ut fra et miljøperspektiv, så her vi jo også lyktes med deler av visjonen om å binde steder sammen. Vi har sykkelvei mellom Kløfta og Jessheim nå, og sykkelveien mellom Hauerseter og Nordkisa er på gang, legger han til.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Kartlegger sentrum

Men hvordan står det så til med visjonen om to hjul i svingene i Jessheim sentrum nå i 2018? Akkurat det arbeidet pågår i administrasjonen i Ullensaker kommune i disse dager. Det vil si, jobben med å kartlegge hva som vil være det beste bevegelsesmønsteret for gående, syklende, bilistene, bussene og tungtransport i Jessheim sentrum ble startet opp i oktober i fjor. Ferdig kartlegging skal være ferdig en gang etter sommeren.

Planen som jobbes ut skal konkludere med følgende:

  1. Hvor skal folk parkere?
  2. Hvor skal folk gå og sykle?
  3. Hvor skal trafikken?
  4. Hvordan få best mulig flyt for myke og harde trafikanter i sentrum?

Konsulenter

Ullensaker kommune har hentet inn konsulenter som har erfaring og ekspertise innen arikitejur i forskjellige fasetter, utvikling av byrom og landskap og samfunnsplanlegging – og miljøløsninger.

– Vi skal ha et internt seminar på rådhuset 11. april. Da får vi framlagt foreløpige erfaringer i arbeidet med mobilitetsplanen, Staahle.

– Hva forventer dere å få ut av dette seminaret?

– Jeg forventer mest at vi nå ser det samme bildet. Og med “vi” mener jeg veivesenet, Akershus fylkeskommune og Ullensaker kommune. Det handler om å finne felles målsettinger og ambisjoner, sier Staahle.

Storgata og Romsaasparken

I oktober i fjor var de innleide konsulentene og kommunens involverte på befaring rundt i sentrum. Da var det flere ting som fattet gruppens interesse:

  • Storgata
  • Romsaasparken
  • Dagens bussterminal ved stasjonen
  • Rådhusplassen

Sykkelbyen Jessheim lever fortsatt som visjon, og i den kommende mobilitetsplanen vil sykkelbyen få sin reviderte, rettmessige plass i det store bildet.