Dæhlie-saken: – Blir ikke David mot Goliat

Hvordan skal politikerne i Ullensaker unngå å bli overkjørt av spisskompetanse hvis en politisk komite går i dialog med Bjørn Dæhlie om utvikling av Storgata 1 og 3 i Jessheim sentrum? Tverrpolitisk dialog og unngå lukkede møter er en del av løsningen, tror Høyres Karianne Raad Wanggaard.

Det har stormet rundt den politiske saken om sentrumseiendommen til Bjørn Dæhlie de siste dagene. Formannskapet skulle egentlig behandle en prinsippsak om hvor mange bygg som skal bygges på eiendommen, men mandag kveld ble det kjent at saken trekkes fra sakskartet fordi det er ønskelig at en politisk komite går i dialog med Dæhlie for å finne en best mulig løsning for tomten i Jessheim sentrum. EUB omtalte saken først mandag kveld.

– Hvordan kan en politisk komite sikre seg at den ikke blir overkjørt av spisskompetanse i form av arkitekter i kommende møter, ordfører Tom Staahle?

– Det finnes mange eksempler på at politikerne ikke er blitt overkjørt i den type prosesser du skisserer.  Det handler om å finne en balanse og da må begge sider gi og ta litt. Det får vi til sier Staahle til Jessheimpuls.

Høyres Karianne Raad Wanggaard svarer følgende på det samme spørsmålet:

JS natt juni artikkel

– Jeg forutsetter hvert fall at en slik komité ikke skal sitte i lukkede rom sammen med Dæhlie og lage egne planer, men rett og slett sammen med fagfolk finne frem til en løsning som er gjennomførbart, innenfor rammene som er satt for området.

– Jeg kunne f.eks. ha tenkt meg at man i ett av møtene inviterte fagfolk på bevaring og fikk input på hvordan dette er løst andre steder. Jeg ser for meg tverrpolitisk dialog først og evt møter med input på løsning andre steder og så møte med Dæhlie for å høre om det vi tenker er noe vi kan finne en løsning på, avslutter Raad Wanggaard.