Parkerte sentrumseiendom og puster ut

 

Både politikere og meningsbærere har godt av en pust i pakken for så å samle seg til konstruktiv dialog om best mulig utvikling av eiendommen til Bjørn Dæhlie i Jessheim sentrum.

Prinsippsaken om rammer og omfang av Storgata 1 og 3 fikk bråstopp i forkant av formannskapets behandling. En e-post til alle partier ble sendt ut mandag med ønske om at saken ble trukket fra sakskartet.

– Støy

– Debatten har gått i det offentlige rom den siste uka, og deler av debatten har sporet av. Derfor mener vi det er greit å trekke saken slik at vi kan sikre best mulig resultat for denne viktige eiendommen med sentral plassering i Jessheim sentrum, var ordfører Tom Staahles begrunnelse for å trekke saken og gå i tett dialog med utbygger Bjørn Dæhlie – hvis han ønsker det,.

– Det betinger en helt åpen prosess som ikke foregår i lukkede fora, understreket Høyres Karianne Raad Wanggaard, noe formannskapet anså som en selvfølgelighet. Full åpenhet og åpne møter det skrives referat fra, var omkvedet. Også fordi regelverket tilsier det.

JS natt juni artikkel

– Feil grunnlag

Jeg tror det er viktig å ta en pust i bakken nå, for det er ikke bare i det offentlige rom debatten har tatt av. Heller ikke i politiske miljøet debatteres saken på riktig grunnlag, mente Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen.

Arbeiderpartiet tok til orde for at saken kunne behandles i tirsdagens formannskapsmøte.

– Føringene i byplanen er klokkeklare for dette området, forfektet Aps Eyvind Schumacher og Asbjørn Gundersen.

I byplanen står følgende: 

“Eventuell ny bebyggelse innenfor Gamlebyen/Bevaringstrianglet må underordne seg eksisterende bebyggelse i høyde og størrelse, fortrinnsvis småskalabebyggelse og små volumer. Bevaringsverdig bebyggelse skal bevares med nok rom og grønt/hageanlegg rundt. Det skal opprettes en allment tilgjengelig park/grønt byrom med god tilgjengelighet fra tilgrensende områder ved Kingsgården.”

Men nå skal det altså nedsettes en komite som skal jobbe med det som igjen er blitt en betent sak med mye volum. Nå skal det politiske miljøet trekke pusten.

Det samme kan vi lesere…