Ullsokningene er dårlige betalere

Yezzfest artikkel

Kemneren i Ullensaker har følgende beskjed til oss ullsokninger: vi er dårlige betalere.

Kemneren henviser til statistikk fra offentlige og private instanser når følgende karakteristikk av ullsokningen som betaler skrives svart på hvitt i årsrapporten for 2017:

  • Ullsokningen regnes i en undersøkelse foretatt av et inkassoselskap for å være blant landets 10 prosent dårligste betalere.
  • I 2009 var det svært høy inkassogjeld blant ullsokningene. Det er liten grunn til å tro at dette har endret seg siden da.
  • Også når det gjelder innbetaling av andre offentlige skatter og avgifter viser det seg at vi ullsokninger er dårlige betalere.
  • Ullsokningen har høy snittgjeld sett i forhold til inntekt.

Dårlig skussmål til tross, kommunens skatteinntekter økte med 78 millioner kroner i 2017. Dette skyldes blant annet befolkningsøkning i kommunen og generell lønnsøkning. Det er 32.508 registrerte skatteytere i Ullensaker ved forrige gjennomgang. Samlet utestående skatt var ved årsskiftet 230 millioner kroner. Det er 24 millioner kroner mer enn året før.  Omtrent to tredjedeler av utestående krav er restskatt, noe som beløper seg til 141 millioner kroner. Det er Nesten 12 millioner kroner mer enn året før, opplyser kemneren.