Planlegger massivt badeanlegg i ny bydel utenfor Jessheim

Yezzfest artikkel

 

Et svært badeanlegg som tar opp i seg å være et sted for badehygge for store og små, en opplærings- og mosjonsarena for skolene på Jessheim og nabokommuner og et anlegg som tilfredsstiller konkurransekriterier, er under oppseiling rett utenfor Jessheim.

Det er by- og stedutvikler Oslo Airport City som er i oppstartsfasen med å planlegge det de omtaler som “ny by mellom Oslo Lufthavn og Jessheim”. Og planene er massive:

  1. Selskapet eier 1.050 mål og planlegger å bygge ut 1.000.000 kvadratmeter: Vi snakker da om hotell, kongressenter, messe, kontorer, handel, logistikk, service og rekreasjon.
  2. Selskapet ser på den “nye byen”, flyplassen og Jessheim som en treenighet som spiller på hverandres kvaliteter.
  3. Det jobbes nå med både konkrete prosjekter og visjoner for området i næringsparken utenfor Jessheim.

Oslo Airport City sett fra luften.

Badeanlegg

Og en visjon – som raskt kan bli en realitet – er å utvikle et badeanlegg som en del av rekreasjonstilbudet på området, sier Thor E. Thoneie, administrerende direktør i Oslo Airport City.

– Vi har en masterplan for hele parken, og vi har tatt oss den frihet å tegne inn et større badeanlegg som vi har klare ambisjoner om å jobbe videre med i form av mulighetsstudier sammen med andre som måtte fatte interesse for dette prosjektet, sier Thoeneie til Jessheimpuls.

– Vi snakker et slags badeland?

– Vi ser for oss et anlegg for lek og moro, trening og opplæring og et anlegg som holder internasjonale mål slik at det kan arrangeres konkurranser der, sier Thoeneie.

Klatrepark?

– Nedslagsfeltet da?

– Jessheim, Oslo og egentlig hele landet. Sammenlignbare anlegg kan være Risenga i Asker,  Røykenbadet, Drammensbadet, badeanlegget i Skien og andre anlegg som vi for eksempel finner i Danmark, som forklarer at en del av visjonen for området er å kunne være en destinasjon ut over arbeidsplasser og handel.

– Husk at det er 11 hoteller med til sammen 6.000 sengeplasser rundt flyplassen. Vi mener at dette er et smart sted for utvikling; Møller Eiendom jobber med en vindtunnel i området, og vi har tenkt tanken om å lage en klatrepark. Aktiviteter er viktig hvis vi skal etablere en attraktiv destinasjon som den vi tenker oss, sier Thoeneie.

Ullensaker kommune har vedtatt å bygge svømmeanlegg på Gystadmarka til 300 millioner kroner. Den er planlagt å stå ferdig om to til tre år.

 

Gardermoen Bad sees rett fram i dette bildet. Retningen er østover mot Jessheim. Til høyre ser vi Thon Budget Hotel, og til venstre er det tatt høyde for og tegnet inn den framtidige politihøyskolen