Stemning for å satse på eget svømmeanlegg

Planene for det store badeanlegget til Oslo Airport City får ikke innvirkning på svømmeanlegget på Gystadmarka på Jessheim, er politikernes holdning. Men Frp ønsker å se på konkurranseaspektet når det kommer til kundegrunnlaget.

By- og stedsutvikler Oslo Airport City er i oppstart med å jobbe fram en bydel som sammen med flyplassen på Gardermoen og Jessheim skal utgjøre et triangel og knutepunkt på Romerike. Området ligger i næringsparken nordvest for Jessheim.

I planene ligger tanken om å utvikle en destinasjon med blant annet et badeanlegg for lek, rekreasjon, mosjon og muligheter for internasjonale konkurranser, og by- og stedsutviklerne der for seg å jobbe fram en mulighetsstudie sammen med andre som måtte være interessert i et samarbeid.

En “annen” interessert man tenker seg, underforstått, er nok Ullensaker kommune (og kanskje Nannestad?) all den tid svømmeopplæring er en del av tilbudet man kunne tenke seg i anlegget. Men det er delte meninger om hvorvidt Ullensaker skal hoppe uti, planlegge og sondere rundt dette badeanlegget.

JS natt juni artikkel

Ullensaker kommune er godt i gang med å realisere sitt eget kommunalt drevne svømmeanlegg på Gyrstadmarka. Det har en prislapp på 300 millioner og er tenkt ferdig om ett til to år. Diskusjonen i kommunestyret gikk livlig rundt hvordan drift og inntjening skal gå i null eller pluss.

Klokkeklart fra Høyre

– Ullensaker Høyre vil helt klart opprettholde vedtaket om å bygge svømmeanlegg i egen regi. Erfaring fra ikke så langt tilbake viser at det er viktig at kommunen eier og drifter sitt eget svømmeanlegg, slik at vi ikke er prisgitt en privat aktør på dette området, er den krystallklare meldingen fra Karianne Raad Wanggaard.

Se presentasjon av svømmeanlegg på Gystadmarka her: Presentasjon svømmeanlegg

– Det vil også kunne bli dyrere å leie seg inn på et badeland, da det vil ha helt andre kostnader å bygge enn det svømmeanlegget vi har lagt oss på. Vårt fokus er på å legge til rette for at skolene skal kunne tilby elevene svømmeundervisning i henhold til lovkravene, samt å kunne tilby fasiliteter for folkehelse til innbyggerne, supplerer politisk parhest Willy Kvilten (H).

Ap holder fast

Arbeiderpartiets Eyvind J. Schumacher er klar på at hans parti opprettholder sin holdning om at kommunalt svømmeanlegg på Gystadmarka er veien å gå.

– Vi har ikke tenkt til å revurdere bygging av eget svømmeanlegg som følge av disse planene. For det første er det foreløpig knyttet for mye usikkerhet til det private badeland-prosjektet. For det andre tror vi det i lengden vil lønne seg for kommunen å eie og drifte sitt eget anlegg, for å sikre kapasitet til å kunne tilby alle elevene våre tilstrekkelig svømmeopplæring, sier Schumacher.

– Det vi trenger for å sikre svømmeopplæring er et godt svømmeanlegg mer sentralt plassert kommunen. Med et svømme-anlegg på Jessheim vil elevene der kunne sykle eller gå til anlegget, avslutter Ap-politikeren.

Frp er med

– Fremskrittspartiet har hele tiden vært positive til å få på plass et svømmeanlegg som skal kunne dekke de behov vi ser fremover med opplæring, folkehelse/mosjon, trening, rehabilitering og gjerne fornøyelse i tillegg, sier FrPs Ståle Lien Hansen.

– Hvorvidt dette skal etableres i Kommunal regi eller i samarbeid med private aktører har ikke vært det viktigste for oss, men samtidig har vi vært klare på at ett viktig element, og kanskje det viktigste av alt i et så stort og kostbart prosjekt, vil være driftsutgiftene kommunen pådrar seg, og hvordan et besøkstall kan generere et billettsalg som kan bidra til å holde dette nede på et akseptabelt nivå, utdyper Lien Hansen.

– Jeg regner med Oslo Airport City har tatt kontakt med kommunen, sier Lien Hansen.

– Alternativt vil jeg anmode om at de raskt tar kontakt med vår administrasjon og utdype denne saken. En etablering som Gardermoen Bad vil gjøre noe med besøksgrunnlaget, billettsalget og dermed også driftsutgiftene for kommunens eget anlegg. Dette bør vi i så fall se nærmere på før vi gir rådmannen fullmakt til å signere en kontrakt for igangsetting av det prosjekterte kommunale tilbudet.