Dette er Ullensaker i tall i 2018

Ullensaker er en sammensatt kommune. Dette er Statistisk sentralbyrå (SSB) sin ferske versjon om hjemkommunen vår. Og i kveld inviteres det til innflytterfest.

Vi er 36.576 personer som lever og bor i Ullensaker. De fleste av oss er mellom 45 og 49 år (1.574 menn og 1.455 kvinner), det er bosatt sju menn og 14 kvinner som er 95 år eller eldre. 66,1 prosent er medlemmer av av Den Norske kirke mens 13,4 tilhører andre tros- og livssynssamfunn.

Vi er spådd å bli 46.125 innbyggere i 2030, og 50.808 innbyggere i 2040.

Det er i dag 6.814 eneboliger og 3.895 leiligheter i kommunen. Og 103 hytter.

76 prosent av ullsokingene eier, 6 prosent har andelsleilighet og 17 prosent leier bolig.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Nasjonaliteter

Så mange fra forskjellige land er bosatt i Ullensaker:

 • Sverige 554
 • Litauen 549
 • Polen 1.101
 • Tyskland 144
 • Eritrea 143
 • Somalia 158
 • Filippinene 276
 • Irak 522
 • Pakistan 736
 • Vietnam 324

Dette gjør vi

12.000 personer er i jobb innenfor disse næringene:

 • 182 personer innen jordbruk, skog og fiske
 • 2.445 personer innen sekundærnæringer
 • 1.621 innen offentlig administrasjon, forsvar og sosial forskning
 • 996 personer innen undervisning
 • 2.720 personer innen helse- og sosialtjenester
 • 612 personer innen personlig tjenesteyting

Dette tjener vi

SSBs kommunefakta viser at ullsokningenes gjennomsnittsinntekt etter skatt for husholdninger er:

 • Aleneboende 306.000 kroner
 • Par uten barn 635.000 kroner
 • Par med barn over 17 år 797.000 kroner
 • Enslige med barn over 17 år 413.000 kroner

Utdanningsnivå

Dette er utdanningsnivået til oss over 16 år i Ullensaker:

 • 8.128 har grunnskole
 • 10.919 har videregående skole
 • 5.528 har kort utdannelse på universitet eller høyskolenivå
 • 1.713 har lang utdannelse fra universitet eller høyskolenivå

Dette er et grunnriss av det Statistisk sentralbyrå presenterer om kommunefakta for Ullensaker.