Fanger opp innflytterne og inviterer til fest

Ullensaker får 1.000 nye innbyggere hvert år. Nå tas det nytt grep for at folk skal bli kjent med hverandre og kommunen de har flyttet til.

I kveld blir det innflytterfest i Jessheim kirke.

Diakon Marianne Kraft er selv innflytter til Ullensaker, og hun har selv følt på kroppen hvordan det er å orientere seg i tilbud og det å skulle bli kjent med nye mennesker på sitt nye hjemsted. I den forbindelse har hun og de to andre diakonene, Anna spilling (Hovin og Mogreina menighet) og Rita Kristoffersen (Furuset menighet) i kommunen tatt initiativet til en innflytterfest for nye borgere i Ullensaker.

– Innflytterfesten er i Jessheim kirke i kveld, sier Marianne Kraft til Jessheimpuls.

– Hva ønsker dere å oppnå?

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

– At folk skal få en viss oversikt over hva kommunen kan tilby av aktiviteter. Både ordfører og kultursjef kommer for å informere om både byutvikling og det kulturtilbudet som finnes i kommunen. Og så vil vi menighetene presentere de tilbudene vi tilbyr, sier Kraft.

– Og vi inviterer til quiz med premier og underholdning også. Men det viktigste er jo at folk får muligheten til å treffe andre mennesker og kan bli kjent med noen i sitt nærmiljø eller fra andre steder i kommunen.

– Noe av målet er at folk skal bli kjent med hverandre i løpet av denne kvelden, sier diakonen som har sitt daglige virke på Kløfta.

– Vi er veldig spente på hvor mange som kommer. Vi har gått så bredt ut som mulig i forkant.

Tidspunktet er 18.00 i dag, mandag. Stedet er Jessheim kirke. Innflytterfesten slutter 21.00.