Fortsatt forvirring om disse byggene er kjøpt

Har Ullensaker kommune kjøpt de to sentrumsbyggene som frivilligheten skal få, eller er det rom for forhandlinger ved neste korsvei? Forvirringen råder i det politiske miljøet.

Kommunestyret har satt av 16,25 millioner kroner til å kjøpe det gamle administrasjonsbygget og pakkhuset slik at frivilligheten i kommunen får et sentrumsnært hjem. Men hvordan denne prisen er framforhandlet – og hvem som har forhandlet med Jessheim Byutvikling AS i kjøpsprosessen – er det ikke mange i det politiske miljøet (i hvert fall ikke i opposisjonen) som er helt sikre på.

– Hvilke forhandlinger har pågått og hvem var med i de forhandlingene, spurte Aps Reidar Hansen fra talerstolen.

Svar i tredje sak

– Det kommer i den neste saken som blir lagt fram, svarte ordfører Tom Staahle.

Og den saken er det rådmann Rune Hallingstad som skal legge fram for å få kjøpet av de to bevaringsverdige byggene tilbake på skinner, etter at kjøpsprosessen i denne saken er ettergått av kontrollutvalget etter et vedtak om akkurat det i kommunestyret.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

– Hvem forhandlet?

Det er ikke klart hvem som har forhandlet fram kjøpssummen. Kontrollutvalget skriver i sin redegjørelse av saken: “Kjøpsprosessen framstår som en forhandling mellom Jessheim Byutvikling AS og Ullensaker kommune. Selve kjøpsprosessen er det vanskelig å gå inn i på grunn av lite dokumentasjon.” Reidar Hansen fikk, som tidligere nevnt i denne saken, ikke svar på det spørsmålet.

Opposisjonen stilte spørsmål rundt denne formuleringen. Posisjonen gjorde det ikke. Og kontrollutvalget har ikke sett noen grunn til å gå dypere inn i materien all den tid rådmannen har signalisert at det vil komme en sak som tar opp i seg kjøpsavtale, avtale knyttet til refusjon av moms og driftsavtale.

Nye forhandlinger?

Og hvem som har forhandlet med Jessheim Byutvikling og hvordan forhandlingene foregikk vil det bli redegjort når denne saken kommer på politikernes bord; da synes en ambisjon å være at saken skal være så transparent og tydelig at både opposisjon og posisjon kan slå seg til ro og fatte et vedtak om en kjøpsavtale som så langt ikke er underskrevet.

Det er bare vedtatt en kjøpesum i kommunestyret ved to anledninger, og den summen er – inntil det eventuelt forhandles fram en ny pris – på 16,25 millioner kroner for de to byggene.

Forvirrende? Det ga deler av kommunestyret også uttrykk for da saken var oppe tirsdag kveld.