Vi stoler mer på politikerne våre enn i andre kommuner

Yezzfest artikkel

I Ullensaker er vi mer enn gjennomsnittlig tillitsfulle til våre folkevalgte sammenlignet med resten av landet. Det viser de ferske resultatene av en lokaldemokratiundersøkelse.

– Resultatene er svært gode, sier Lise Spikkeland i Kommunenes Sentralorganisasjon (KS), som har gjennomført undersøkelsen.

Ullensaker kommune har gjennomført en såkalt lokaldemokratiundersøkelse (den samme ble gjennomført i 2014), og kommunestyret får i kveld presentert resultatene fra undersøkelsen. 400 innbyggere har besvart de 14 spørsmålene i undersøkelsen.

Spørsmålene dekker følgende sider ved lokaldemokratiet og har en skala fra 1 til 4. Tallverdiene indikerer følgende: 

1=Passer svært dårlig, 2=Passer ganske dårlig, 3=Passer ganske godt, 4=Passer svært godt

 Pålitelig styre

Kan en som regel stole på løftene fra politikerne her i kommuen?

Resultatet ble 2,8 i Ullensaker. Snittet i sammenlignbare kommuner er på 2,5.

Her i kommunen misbruker ikke de folkevalgte  sin makt til personlig fordel?

Resultatet ble 2,9 i Ullensaker. Snittet ligger på 2,8.

De som har gode personlige forbindelser i kommunen/kommunepolitikken får lettere ivaretatt sine interesser?

Resultatet er 2,2 både Ullensaker og i sammenlignbare kommuner.

Ansvarlig styre

Kommunen gjør en god jobb med informere innbyggerne og saker som diskuteres i kommunepolitikken?

Resultatet er 2,8 hos oss i Ullensaker og snittet ligger på 2,7 andre steder.

Kommunen informer godt om hvordan inntekter brukes?

Ullensaker scorer 2,6 mens snittet ligger på 2,3 andre steder.

Stort sett vet jeg nok om kommunen til å bruke min stemmeseddel på en fornuftig måte?

Poengsummen er 3,0 hos oss og 2,8 andre steder.

Borgernært styre

Her i kommunen har innbyggerne gode muligheter til å påvirke kommunale beslutninger?

2,5 i Ullensaker og 2,4 andre steder i landet.

Politikerne involverer innbyggerne i forsøk på å finne løsninger på lokale problemer?

2,6 i Ullensaker og 2,4 andre steder.

Kommuneadministrasjonen gjør sitt aller beste for å hjelpe innbyggerne?

2,9 i Ullensaker, 2,6 andre steder.

Fornyelse og inkludering

Kommunen utvikler og fornyer seg hele tiden i måten den løser oppgaver på?

3,0 i Ullensaker, 2,5 andre steder.

Kommunen gjør for lite for de mest sårbare i samfunnet?

2,5 i Ullensaker og 2,6 .

Ullensaker ender opp med et resultat på 2,8 på spørsmålene til innbyggerne. Resultatet for sammenlignbare store kommuner er på 2,6. Det kommer representanter fra KS for snakke mer om svarene og resultatene i denne undersøkelsen i kommunestyret 17.00 i dag, tirsdag, for den som er interessert i mer kjøtt på beinet.