Alle parter fikk sagt sitt i rullebanedebatt

Alle parter fikk sagt sitt angående en  framtidig tredje rullebane. Spørsmålet er om de frammøtte gikk klokere hjem. Dette er telegramversjonen av debatten.

Alle parter fikk sagt sitt i sakens anledning. Mye av dette er allerede sagt i lokalavisene før debatten, men de frammøtte – en godt fylt opp kommunestyresal – fikk i hvert fall førstehånds informasjon fra både Avinor, Naturvernforbundet og det politiske miljøet på lokalt og nasjonalt plan.

Dette fikk vi vite:

  1. Avinor skal regulere det flyplassdirektør Øyvind Hasaas omtaler som en teig øst for flyplassen til tredje rullebane.
  2. Utredningen skal Avinor foreta sammen med Ullensaker kommune
  3. Nye støysonekart er klare i juni, og Avinor mener de er bedre for flyplassnaboene – i hvert fall ikke verre enn dagens støysonekart, trolig
  4. Flyplassdirektør Hasaas mener behovet for tredje rullebane kommer i 2030, eller litt senere.
  5. Naturvernforbundet ved Holger Shlaupitz er imot tredje rullebane fordi den er mer en forretningsside enn at den fyller et samfunnsbehov
  6. Det er Stortinget som til slutt avgjør om det blir tredje rullebane. Det er både Avinor og flere av de frammøtte partiene bombastiske rundt
  7. Forutsigbarhet for flyplassnaboene synes å være et mantra også for Avinor i denne prosessen
  8. Alle partier har lokalt sagt nei til tredje rullebane

Jessheimpuls fikk ikke vært til stede under den avsluttende debatten. Det som er sikkert er at denne prosessen langt fra er over.