Belastet kryss har ikke hatt mange nok ulykker ennå

Yezzfest artikkel

Seks ulykker i samme kryss er ikke nok til at veivesenet vil kalle krysset Nordbyveien/fylkesvei 174 for et ulykkespunkt. Konklusjonen er lite fremoverlent, sier det politiske miljøet i Ullensaker.

I februar i år smalt det to ganger i det nevnte veikrysset. siden 2011 har det vært seks ulykker med til dels store materielle skader i veikrysset som er en propp hver morgen.

Arbeiderpartiets Eyvind Schumacher har tatt opp saken politisk nær sagt hver gang det vært ulykker i krysset, og ordfører Tom Staahle har på vegne av det politiske miljøet skrevet brev til Statens veivesen.

Svarbrev

Nå er svaret kommet, og det er lite fremoverlent og langt fra lystig lesing, sett med Ullensaker-briller:

“Fartsgrensen på fv 174.01 ved krysset med Nordbyvegen er vurdert og vi har foreløpig ikke funnet at det er grunnlag for å redusere fartsgrensen på dette stedet. Generelt skiltes ikke fartsgrensen ned gjennom slike kryss og det er heller ikke definert som et ulykkespunkt.”, heter det i svaret fra veivesenet.”

Veivesenet utviser mangel på samfunnsansvar

– Veivesenet utviser mangel på samfunnsansvar, og jeg synes det er kjedelig at en statlig instans er så lite fremoverlent, sier Tom Staahle.

Uenig i konklusjon

– Jeg er ikke enig i konklusjonen til veivesenet, og jeg spør meg selv om de har hatt representanter ute når det er som hektisk i dette krysset, sier Aps Eyvind Schumacher til Jessheimpuls.

Jeg spør meg selv om de har vært her

Nå skal det sies at ønsket om å sette ned farten fra 80 til 50 kilometer i timen på strekningen er oppe til vurdering:

 

“Fartsgrensekriteriene er for tiden under revisjon. Det har kommet mange henvendelser om dette krysset så det vil bli foretatt en ny vurdering av fartsgrensen på fv 174.01 når de nye fartsgrensekriteriene er på plass.”