Drømmen som brast?

Yezzfest artikkel

Penger ble bevilget. Arkitekttegninger foreligger. Så brast drømmen om et forsamlingshus på Nordbytjernet.

I Nordbymoen vel ble det ikke helt som tenkt da dialogen med Ullensaker kommune tok til. I 2018 er bygget som var tenkt å romme festsal, kjøkken, kiosk, terrasse med utsikt og toaletter en drøm som brast for noen år siden. Prisen var på rundt 30 millioner kroner.

– Vi i Nordbymoen vel tok disse planene ut av våre budsjetter for noen år siden, sier Bernt Erik Henriksen til Jessheimpuls. Han er leder i velet.

– Men du skal aldri si aldri. Det kan godt hende velet kan bidra hvis disse planene skulle løftes fram og vurderes igjen, sier velformannen.

Steile fronter

Jessheimpuls sitter på korrespondanse mellom administrasjonen i Ullensaker kommune og velet i kjølvannet av sonderingsmøter som ble avholdt i 2013. Tonen i korrespondansen viser at det på et tidspunkt var relativt steile fronter mellom kommune og velet, og de siste årene har disse planene og skissene vært lagt på is.

– Jeg mener det ble avsatt fem til sju millioner kommunale kroner som kommunalt bidrag til dette prosjektet, som vi i det politiske miljøet mente ville være et fint tilskudd til Nordbytjernet og det området, sier Ketil Nordengen. Han satt som politiker for Høyre i kommunesammenheng. I dag representerer han samme parti i fylket.

– Det var mange som syntes det var synd at disse planene strandet; jeg mener å huske at det var praktiske forhold og uenighet rundt hvem som skulle drifte et slikt forsamlingshus som var medvirkende årsak, sier Nordengen til Jessheimpuls. Han understreker at dette begynner å bli lenge siden, og at dette blir litt på “husken”, som han sier.

Litt kinkig sak

 

Velformann Henriksen sier til Jessheimpuls at Nordbymoen vel var i kontakt med ordfører Tom Staahle og varaordfører Willy Kvilten i fjor. De to politikerne fikk også tegningene velet har fått laget – og som du ser i denne saken.

– Alt er mulig

– Er det en drøm som er umulig for det politiske å realisere, ordfører?

– Alt er mulig å realisere, men slik jeg husker det var kostnadene med alt som var ønsket realisert den store utfordringen. Skissene var flotte, men det var estimert ganske store investeringskostnader totalt sett. Et annet element var driftsmønsteret som det også var diskusjon rundt.

– Hva kan vi gjøre for å løfte fram Nordbytjernet som destinasjon for borgerne, hvis dette prosjektet forblir en drøm?

– Det er satt av 4 millioner i 2018 og 4 millioner i 2019 for å oppgradere området rundt Norbytjernet. De planene jobbes det med å realisere nå.

– Jessheims “sjøperle” har litt kummerlige toalettfasiliteter?

– Det tror jeg alle er enige i. Så får vi se hva som ligger i oppgraderingen som kommer gjennom de midlene vi har lagt inn nå.

– Kunne ikke dette være en av flere valgkampsaker da?

–  Det er et felles ønske om å få til noe mer rundt Nordbytjernet. Jeg har en idè som jeg skal ta opp med noen aktører som har felles interesse med Vellet og kommunen – så får vi se om vi får til noe morsomt og flott.

Høyre er med

Jessheimpuls stiller de samme spørsmålene til varaordfører Willy Kvilten (H):

– Er det en drøm som er umulig for det politiske å realisere, Kvilten?

– Nordbytjernet og området rundt er viktig for Ullensaker Høyre. Dette er perlen på Jessheim når det gjelder turområde som er lett tilgjengelig for alle. Og vi har brukt noe midler der borte, men det har i hovedsak vært for å opprettholde det bestående. Vi ønsker å få til bedre toalett- og garderobefasiliteter. Tegningene som Nordbymoen Vel fikk utarbeidet kjenner vi til, men vi tror at en bygningsmasse av det omfanget som i sin tid ble tegnet er for stort og omfattende. Blant annet inneholdt bygningsmassen et stort forsamlingslokale og også en egen leilighet i andre etasje. Vårt fokus vil være på servicefunksjoner knyttet til badeplassen og turområdet.

– Hva kan vi gjøre for å løfte fram Nordbytjernet som destinasjon for borgerne, hvis dette prosjektet forblir en drøm?

– Tuftepark er allerede på plass, og merking av de ulike turstiene er også på plass gjennom et samarbeid med LHL-klinikken. Sandvolleyballbaner ligger der, og parkeringsplassen har god kapasitet. Nordbytjernet er derfor allerede et område som er mye benyttet. Men det har potensiale til mye mer, og det skal vi jobbe for å realisere. Toalett- og garderobefasiliteter er allerede nevnt. Jeg mener at vi også må se om vi kan få til nye og bedre badebrygger og bedre stupemuligheter, uten at vi skal kopiere stupetårnet ved Hamar. Det å få belysning på hovedstien rundt vannet som gjør at folk synes det er triveligere å gå tur sent på kvelden håper jeg også vi kan få til. Et kunstprosjekt på toppen av haugen er også til utredning. Men samtidig skal vi ikke opparbeide hele området, det er viktig at området også oppleves som at man er ute i naturen og ikke i en park. Dette må derfor balanseres.

– Jessheims “sjøperle” har litt kummerlige toalettfasiliteter?

– Ja, og det skal vi gjøre noe med. Vi må få til en løsning som både oppleves som innbydende, samtidig som den også er robust. Vi har vært plaget med en del hærverk tidligere, så vi må bygge noe som er holdbart, og vi må få til ordninger som gjør at vi kan stenge av anlegget når det ikke skal være i bruk.

– Kunne ikke dette være en av flere valgkampsaker da?

Dette er helt klart noe som Ullensaker Høyre vil omtale i vårt program til neste valg, og da skal vi være konkrete på hva vi vil prioritere.