Folk søpler lite rundt Nordbytjernet

Yezzfest artikkel

En kort og hyggelig beskjed fra dem som ryddet rundt Nordbytjernet i helgen: vi er flinke til å ta vare på naturperlen når det kommer til søppel.

Lørdag var Ullensaker SV, MDG, Miljøagentene og MKA Norge avdeling Øvre Romerike og ryddet søppel rundt Nordbytjernet. Beskjeden – og takken – fra dem som ryddet er: alt i alt ønsker vi å berømme innbyggerne for at de passer på perlen gjennom året.

Totalt 15 personer tok del i ryddeaksjonen.

– Det ble funnet en del småplukk, men alt i alt var ikke dette så ille, sier Mahmod Ahmad, leder i Ullensaker SV.