Flere parkeringsvakter i Jessheim sentrum

Ullensaker kommune stabler sitt eget parkeringsselskap på beina for å håndtere feilparkeringer og overtredelser i egne gater og parkeringsplasser.

De private parkeringsselskapene er i dag mange og veldig “på ballen” i Jessheim sentrum. Nå ser det kommunale parkeringsselskapet dagens lys. Hvis politikerne vil. Og det vil de.

Rådmannen foreslår at det sendes inn søknad om å etablere eget parkeringsselskap i kommunen. En samarbeidsgruppe har konkludert med dette i en mulighetsstudie som formannskapet får presentert i begynnelsen av neste uke.

Ullensaker kommune opplever et stadig økende problem vedrørende feilparkeringer

Bakgrunnen er:

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

“Ullensaker kommune opplever et stadig økende problem vedrørende feilparkeringer og henstilling av biler i og langs våre kommunale gater, veger og plasser. I tillegg til vanlige personbiler, gjelder dette også lastebiler, bobiler og campingvogner. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner og uryddige forhold, samt at drift og vedlikehold av vegnettet tidvis blir vanskelig.”, heter det i dokumentet som er jobbet fram.

Går for kommunalt

Arbeidsgruppa har sett på flere mulige løsninger:

 1. Kommunalt foretak
 2. Kommunalt AS
 3. Interkommunalt samarbeid/vertskommune
 4. Kjøp av tjenesten av privat selskap
 5. Del av annen virksomhet i kommunen

Arbeidsgruppa konkluderer med at “etter en samlet vurdering av ulike muligheter og alternativer anses alternativet med å legge parkeringsmyndighet og utøvelse av denne i egen virksomhet i kommunen til å være det beste alternativet i første omgang. Ved å velge dette alternativet vil man raskere kunne igangsette parkeringshåndheving i kommunen.”

Gebyrene

Gebyrene vil være

 1. 300 kroner for brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest på kommunal grunn.
 2. 600 kroner overtredelse av vilkår for parkering på kommunal grunn.
 3. 900 kroner for å parkere på plasser for funksjonshemmede.

I andre kommuner er erfaringene at man får inn rundt 850.000 kroner i parkeringsbøter. Disse fordeler seg slik:

 1. 300 parkeringsbøter i kategorien 900 kroners bot.
 2. 150 bøter i kategorien 300 kroners bot.
 3. 800 bøter i kategorien 600 kroners bot.

Dette tilsvarer 850.000 kroner inn i bøter for den som håndhever loven.

Formannskapet behandler denne saken 8. mai, og kommunestyret behandler saken 15. mai.