Alpinbakkens skjebne avgjøres rundt neste sving

Formannskapet tar 250.000 kroner av sin reserve for å finne ut om Randbydalen eller et annet sted er best egnet beliggenhet for skianlegg. Idrettsråd og skiklubb har signalisert at de ikke ønsker å lede prosessen.

Det er ikke så lett å lese av de eneste skissene som eksisterer, men ivrige krefter har jobbet for at Randbydalen skisenter gjøres om til et skianlegg som skal huse alle vinteridrettene i skiklubben – at det rett og slett legges opp til et helårs aktivitetssenter som huser alpint, langrenn, skiskyting, hoppanlegg, beltebakke og område for skileik. I tillegg er det tegnet inn muligheter for trial og BMX-sykling i de enkle skissene som foreligger.

Alpint, langrenn, skiskyting, hoppanlegg og område for skileik

Ullensaker skiklubb åpnet Randbydalen skisenter rekordtidlig i år, i begynnelsen av februar. Det er en sterk prestasjon, ikke minst fordi det kun ble brukt en snøkanon. Den rekordtidlige åpningen ble av skiklubben sett på som et godt argument for fortsette planene om et skianlegg for alle idretter.

Nytt klubbhus

JS natt juni artikkel

Ole Gunner Kjos og Ullensaker skiklubb jobber for at skianlegget for alle vinteridretter skal ligge i Randbydalen. 

Tanken er også å få på plass et nytt og oppgradert snøkanonanlegg som kan brukes til snølegging ved kun få minusgrader. Dagens snøkanonanlegg er utrangert, langt på vei.

Det er også tegnet inn klubbhus og møtested med mulig bevertning i de nye skissene.

Leieavtalen Ullensaker skiklubb har med grunneierne i Randbydalen går ut i år, og det har gjennom høsten og vinteren vært møtevirksomhet for å finne en løsing videre. Grunneierne ønsker at deler av deres grunn kan få benyttes til boliger. Dette har så langt ikke vært gitt tillatelse til, og det er i denne forbindelse det settes av 250.000 kroner for å finne ut hvor best egnet sted for et skianlegg som huser alle idretter bør ligge – om det er i Randbydalen, et annet sted i Ullensaker eller utenfor kommunegrensa – da i samarbeid med andre.

Stemningen rundt Randbydalen er lettere nå enn for et snaut år siden

Jessheimpuls er blitt fortalt at stemningen rundt et anlegg i Randbydalen er lettere nå enn den var for et snaut år siden.

Haster litt

Det haster litt med å lande på en løsning fordi kommuneplanen er under rullering. Derfor havner denne saken på bordet til formannskapet nå. Rådmannen skriver:

“Rådmannen vurderer det som mest hensiktsmessig at arbeidet med å gjennomføre en mulighetsstudie/behovsanalyse hvor det ses nærmere på behovet for et skianlegg, om et slikt anlegg bør ligge i eller utenfor kommunen og ev. hvor i kommunen, bør ledes av kommunens planavdeling. Det foreslås på denne bakgrunn at arbeidet med mulighetsstudien legges til enheten for Plan og næring, og at bevilgede midler overføres til denne enheten.”

Det er ikke sagt noe om når denne behovsanalysen skal være ferdig. Men representanter fra skiklubben skal møte hovedutvalget for plan og samferdsel neste uke. Da blir kanskje en slagplan lagt.

PS! Ullensaker skiklubb er forresten 60 år i år. Klubben ble stiftet i 1958.