Styrker potten til barnefattigdom ytterligere

11 prosent av alle barn i Ullensaker kommer fra lavinntektsfamilier. Ullensaker har fått drøyt 400.000 kroner til to konkrete tiltak som kommer forebyggende arbeid i kommunen til gode.

En lavinntekstfamilie defineres som det når husholdningens inntekt er lavere enn 60 prosent av en en norsk gjennomsnittsinntekt. Og 11 prosent av Ullensakers barn kommer altså fra lavinntektsfamilier.

I budsjettet for 2018 var forebyggende arbeidet mot barn og unge sterkt framme i alle tall og i all argumentasjon og politiske diskusjoner. Forebyggende arbeid ut mot barn og unge har ligget langt framme i Ullensakers prioriteringer helt siden slutten av 1990-tallet.

To tiltak

Men nå er det to konkrete tiltak det er søkt om – og tildelt – penger til:

  • Ullensaker kommune kr 125.000 til utvidet ferietilbud for barn og unge i skolens ferier.
  • Målsettingen med tiltaket er å gi barn og unge muligheten til gode kulturaktiviteter i vinter, sommer og høstferier uansett økonomisk bakgrunn. Det vektlegges variasjon i aktivitetene som tilbys og aktivitetene arrangeres i samarbeid med frivilligheten. Aktivitetene skal være gratis for barn og unge.
  • Kjør for livet AS kr 300.000 til et aktivitetstilbud i motormiljøet for å inkludere barn og ungdom og hindre utenforskap og fattigdom.
  • Kjør for livet er en nasjonal organisasjon som har som mål å inkludere barn og ungdom og hindre utenforskap og fattigdom. De samarbeider tett med den lokale kommunen og ønsker å forhindre frafall, sosial ekskludering og barnefattigdom. Hos Kjør for livet blir barn og unge sett, får oppleve mestring og bli en del av et trygt lag.

– Årlig sum til tiltak som ikke er lovpålagte, men som vi mener er viktige er på opp mot to millioner kroner, sier Lise Kragset Furuseth (KrF), Roger Axelsson (V), Ståle Lien Hansen (Frp) og Willy Kvilten (H). De har politiske flertall denne perioden, men det er ingen tvil om at det er tverrpolitisk enighet om at forebyggende tiltak er viktig i Ullensaker.

JS natt juni artikkel

Ikke minst er Bua en viktige ingrediens å få på plass. Der kan innbyggerne låne utstyr til turer, ski, aking og annet helt gratis. Bua holder til i flerbrukshallen på Gystadmarka.

Ingar Willersrud styrer utlånsbua der innbyggerne kan låne fritidsutstyr i de fleste varianter helt gratis. FOTO: ØYVIND MO LARSEN

Idrettsrådet på ballen

Ullensaker idrettsråd har siden 2004 vært på ballen for å fange opp unge som står i fare for å falle utenfor idretten på grunn av dårlig økonomi i familien.

– Barne- og ungdomstiltaket bidrar slik at 400 barn og unge kan være en del av idrettens fellesskap ved at vi betaler treningsavgiften og medlemskontigent, sier Jan Ivar Engebretsen til Jessheimpuls.

Barne- og ungdomstiltaket får 800.000 kroner fra Ullensaker kommune og drøyt 200.000 kroner fra Inkludering i idrettslag.

– Du har vært med en mannsalder nå. Er dette en tiltagende utfordring der ute?

– Ja, det vil jeg si. Og så tenker jeg på alle dem vi ikke klarer å fange opp eller vet om, sier Engebretsen.