Konkrete planer for å løfte “Tjernet” ut av tornerosesøvnen

18 år etter at Nordbytjernet ble Ullensakers 1000-årssted etterlyser KrF en overordnet plan for hele området. Og politikerne har mange tanker de mener vil løfte Jessheims badeperle.

Lise Kragset Furuseth snakker som en engasjert mitraljøse om Nordbytjernet og alle varme tanker, festtaler og politiske forslag det ikke er blitt noe av i løpet av de 18 årene som er gått siden Ullensaker ble plukket ut som 1000-årsstedet til Ullensaker.

Nå må det bli handling

– Alle partier ønsker at noe skal skje her borte, men nå må vi bestemme oss for å gjøre det, sier Kragset Furuseth og Bjarte Vollebæk til Jessheimpuls.

– Må det politiske miljøet dra i gang et helhetlig prosjekt?

– Jeg tror handler om at dette må prioriteres. Vi må gi beskjed til vår administrasjon om at dette er noe vil ønsker å prioritere, sier Kragset Furuseth og partikollega Vollebæk.

JS natt juni artikkel

Penger i årets budsjett

Det er bevilget åtte millioner kroner over to år til Nordbytjernet

– Det er bevilget penger i årets budsjett og i neste års budsjett. Åtte millioner kroner totalt, så hvor vanskelig skal vi gjøre dette, spør KrF-politikeren, som savner en helhetlig plan for området og som er kritisk til en del av det som allerede er gjort rundt Nordbytjernet:

– Det er fint med solide benker, men vi forstår ikke helt hvorfor en søppeldunk må plasseres 50 centimeter fra der folk sitter? Jeg kjenner ingen som liker å sitte ved siden av masse søppel, sier Kragset Furuseth, som heller ikke ser poenget med å plassere søppeldunker “midt i glaninga” i strandkanten?

Hvorfor må søppeldunker plasseres like ved benker?

Hvorfor må søppeldunker og benker stå helt oppi hverandre, spør Lise Kragset Furuseth.

– Vi burde også få lagt til rette for grillplasser i området slik at folk ikke trenger engangsgriller. Fellesgriller er miljøvennlig og mer sosialt. Det er heller ikke spesielt dyrt å få opp, mener de to KrF-politikerne.

Eksempler på fastmonterte griller som kan lages ved Nordbytjernet.

Piknikhus

I USA finnes såkalte piknikhus mange offentlige plasser. KrF-duoen Jessheimpuls treffer en variant av dette må være midt i blinken for Nordbytjernet.

– Svært mange skoler og barnehager benytter seg av Nordbytjernet i forbindelse med undervisning og aktivitetsdager. Det hadde vært kjærkomment med noen fasiliteter under tak. Vi har allerede spilt inn ideer om piknikhus ved fiskebrygga og ved fotballbanene like i nærheten, sier Kragset Furuseth.

– Disse enkle, overbygde innretningene vil garantert være til stor glede for alle innbyggerne våre, både på regnværsdager, i solsteken, om vinteren og som sosiale møteplasser.

Piknikhus er enkle innretninger

– Og så vil noe si at de vil bli ramponert?

– Hvorfor skulle det stoppe oss fra å prøve? Jeg har reist i utallige små og store byer i USA, og disse husene finnes som sagt overalt. Det er lite hærverk på dem, og jeg ser for meg at lokale lag og foreninger kan være med og sponse slike hus jeg. slikt finnes i parker overalt og det er svært lite hærverk.

Parkering

Slik så det ut på parkeringsplassen ved Nordbytjernet tidlig søndag kveld. 

– Hva med parkering?

– Det er parkeringskaos på solfylte sommerdager. Vi mener det bør lages parkering ved enten Trondheimsvegen på Haugan-jordet eller langs Trondheimsvegen bak der Tjernterassen er tenkt plassert. Med skråparkering vil det være mulig å få plass til mange biler der.

Vi må gjøre noe med parkeringen

– Apropos Tjernterassen?

– Det er synd at Nordbymoen vel og kommunen ikke har klart å finne en løsning. Vi undres over hva slags dialog det har vært, og vi lurer på hvorfor det har vært tenkt så stort rundt dette. Vi mener behovet er en enkel kafeteria og toaletter. Det kan vi få til uten å måtte bruke 30 millioner kr0ner.

Slik så Nordbymoen vel for seg Tjernterassen. De planene strandet. Men en enkel kafeteria vil gjøre susen, mener KrF. 

Slitt ned gulvet

KrF har stilt mange spørsmål rundt Nordbytjernet og utvikling av området. Det har nesten vært spor i parketten etter marsjen til og fra talerstolen i politiske møter. Og Kragset Furuseth forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig å legge en slagplan for hele området Nordbytjernet – på samme måte som det nå blir gjort i Romsaasparken.

Tankene er mange, i tillegg til det som allerede er nevnt tidligere i denne saken:

Området mellom Fiskebrygga og haugen, er svært dårlig drenert. Det gjør også at et stort område har redusert bruk, sier Kragset Furuseth.

En amfiscene ville være midt i blinken

– Hvorfor ikke drenere dette området, fylle på med pukk og masse for å heve terrenget? Det er også en ypperlig lokasjon for å lage en enkel sceneplatting og trebenker litt opp i skråningen. Vi trenger ikke mer enn tre rader, så vil vi få et amfi med plass til 150 personer. Raknehaugen har i mange år hatt strømuttak, sier Lise.

2. Formålet med renseparken er å være en buffersone så det ikke skal renne ut forurenset vann i Nordbytjernet.

Men hvorfor må renseparken se så gjengrodd og trist ut? Hva med belysning, litt flere bruer pluss en skikkelig opprydning? Hele parken ser så og si gjengrodd ut i dag, sier KrF-duoen.

Hvorfor må renseparken se så trist ut. La oss lage sti i det området, foreslår KrF. 

3. Tjernverter er også noe KrF ser for seg at kan løfte kvaliteten for dem som trekker til Nordbytjernet.

4. Lyssetting av stien rundt tjernet bør kunne være fullt mulig å få på plass.

– Det vi sier er at vi må få opp engasjementet og en plan for Nordbytjernet og hele området rundt. Og vårt poeng er at det ikke behøver å være veldig vanskelig eller dyrt å få til et skikkelig løft. Vi må bare enes om at vi skal gjøre det, avslutter Vollebæk og Kraset Furuseth.

– Og vi sier ikke at administrasjonen skal tenke ut hele planen alene. La oss invitere engasjerte folk med på en drodling. Og la oss være kreative. Hva med en fontene midt ute i tjernet? De har det andre steder.