Klappet for nye Gotaasalleen

Yezzfest artikkel

De nye skissene til Gotaasalleen begeistret politikerne. Og det gamle bankbygget blir en del av den nye bydelen.

Stor-Oslo Eiendom AS presenterte tirsdag ettermiddag nye skisser for bydelen de planlegger i Gotaasalleen etter at de møtte politisk motstand forrige gang det lå tegninger på bordet. Utbyggerne ble sendt hjem til tegnebordet med beskjed om å integrere det gamle bankbygget som ligger på eiendommen i nye tegninger.

De nye tegningene viser at det gamle bygget blir bevart

Og de nye tegningene viser at hele det gamle bygget blir bevart, selv om det i praksis betyr at Stor-Oslo Eiendom AS utfordrer byplanen noe når det kommer til høyder. Dette for å ivareta utnyttelsesgraden på eiendommen. Høyden vil være som spiret på Herredshuset på det høyeste, altså 22,5 meter. I byplanen er tillatt høyde maks 12 til 18 meter med netrapping mot bevaringsverdig bebyggelse i sør og nord.

Slik tenker arkitektene seg bygget ut mot Gotaasalleen. I bakgrunnen ser vi det gamle bankbygget. Tegning: Stor-Oslo Eiendom AS

 

Naboer til byggeprosjektet uttrykker skepsis til høyder og frykter at de kan bli bygget inne og skyggelagt av de nye byggene. Dette mener utbyggerne det er liten eller ingen grunn til å bekymre seg for.

Utbyggerne utfordrer byplanen noe på høyde for å oppnå tenkt utnyttelsesgrad. 22,5 meter over bakken er det samme som spiret på Herredshuset.

– Vi er helt ærlige med dere i disse skissene. De viser at det er snakk om volum her, var beskjeden fra utbyggernes representanter da de presenterte de nye tegningene for plan- og samferdselskomiteen tirsdag ettermiddag.

Det er i praksis snakk om tre frittstående bygg på eiendommen; det gamle bankbygget, ett bygg mot Gotaasalleen og ett bygg mot jernbanen. Om de forskjellige bygg sier arkitekten til Stor-Oslo Eiendom. AS følgende:

  • Det er lagt opp til bevaring og tilbakeføring av deler av bankbygget, noe vi mener er en kvalitet i området. Plassen mellom Herredshuset, bankbygget og det forslåtte punkthuset vil ha en offentlig karakter med utadrettet virksomhet på bakkeplan.
  • Punkthuset (bygg B) mot Gotaasalléen er på 6 etasjer med underetasje. Bygget har både inntrukne og utkragede balkonger for å bidra til at oppbrutt og variert fasadeuttrykk. Punkthuset har en bymessig karakter, med næring i underetasje og en liten plass mot Gotaasalléen.
  • Lamellbygget (bygg C) er plassert langs med jernbanen og er utformet med fokus på en stille side med gode private uteoppholdsarealer mot sørvest. Bygget er foreslått i åtte etasjer på det høyeste med nedtrapping mot berørte naboer i nord og bevaringsverdig bebyggelse i syd, ned til fem etasjer.

Den nye bydelen i Gotaasalleen binder området Herredshuset sammen med resten av byen, mener politikerne. 

Utbyggerne var klare på at de ønsker å bygge i tre, og det har vært viktig å ivareta utearealene samt åpne opp mellom bankbygg og leiligheter for å koble bydelen sammen eksisterende grøntstruktur ved Herredshuset og videre inn mot sentrum.

Og skissene ble tatt varmt imot av politikerne, som roset utbygger for å ha tatt signaler ved forrige korsvei, for valg av materialer og for at bankbygget blir ivaretatt på en skikkelig måte.

Utbyggerne har tenkt seg kafeer eller andre funksjoner på gateplan for å skape liv i byrommet mellom bankbygget og Herredshuset.

– Selv vi i Senterpartiet er fornøyd, og da må jo dette være bra, sa Lars Egil Berg, kjent for å uttrykke skepsis til byggeprosjekter som blir presentert.

Selv vi i Senterpartiet er fornøyd, så da må det jo være bra

Lars Egil Berg

Nå går prosessen sin gang, men utbyggerne forlot rådhuset på Jessheim til det som må beskrives som verbal trampeklapp.