Går aktivt til verks for å berge nærmiljøet

Nye Algarheim skole skal stå ferdig i 2020. Allerede nå går foreldreutvalget nye veier for å sikre at oppvekst- og nærmiljø forblir trygt.

Oppvekstmiljøet på Algarheim er trygt. De som bor der ute vil at det skal forbli sånn, og nå er tiden kommet for å gå nye veier slik at miljøet forblir trygt og offensivt, er tanken til foreldreutvalget ved skolen.

Nye Algarheim skole ligger an til å bli et smykke når den står ferdig i 2020. 

22. mai – altså på tirsdag –  har FAU  på Algarheim engasjert en av de bedre foreleserne som finnes rundt dette temaet.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Ole Vidar Øiseth vil gi de frammøtte noe å tenke på: blant annet hvordan kan de som bor i et nærmiljø ta ansvar og bry seg?

Hvordan kan nærmiljøet ta ansvar?

Øiseth Han har lang tjenesteerfaring i politiet, og han har vært engasjert i forebyggende arbeid for barn og unge i en årrekke.

Natteravnene kommer

Natteravnene – som den siste tiden har fått mange nye navn og interesserte på blokka – kommer også på møtet for å formidle informasjon om hvilke muligheter som finnes for dem som ønsker å bidra.

Dette er et preventivt tiltak

Anne Vollevbæk

– Dette er et preventivt tiltak. Vi ønsker å finne gode løsninger på hvordan vi vil ha det hos oss i fremtiden derfor inviterer vi alle som bor her, sier FAU-leder Anne Vollebæk.

Et trygt nærmiljø fordrer at alle bidrar. Tirsdag blir det foredrag om akkurat dette ved Algarheim skole.

Alle har et ansvar

– Så hva kan folk bidra med?

– Alle i miljøet har et ansvar om å ta tak når en observerer noe, enten ved å irettesette, veilede eller kontakte foreldrene. Men foreldrene må også akseptere at andre kan veilede ditt barn, med et godt nettverk blir denne jobben enklere, sier Anne.

Foreldre må akseptere at andre veileder barnet deres

– Vi ønsker en trygg oppvekst for alltid i vårt miljø, vi må fortsatt ha det trygt i fremtiden.  Det er kanskje litt naivt å tro at vi ikke skal få de samme utfordringer som resten av Norge hvis vi ikke gjør noe i  dag, sier Anne Vollebæk FAU leder på Algarheim skole.

Møtet er en arena for nettverksbygging

– Vi ønsker at alle skal få være med i et foreldrenettverk uansett om en har direkte foreldreansvar i hverdagen. På dette møtet skaper vi en arena for nettverksbygging, derfor har vi også invitert alle som tilhører skolekretsen, for det handler jo om deres nærmiljø. Vi håper at så mange som mulig kommer, sier Anne.

 Når møtet begynner? 

– 18..00 til 20.00, og det er mulig å bli igjen for nettverksbygging og prat etter møtet, er beskjeden fra arrangørene.