Suksess for etablering av foreldrenettverk

Mange meldte seg til å etablere foreldrenettverk for trygt bo- og nærmiljø på Algarheim. Signalene er at dette vil spre seg til andre skoler og nabolag i Ullensaker.

Det er i hvert fall de signalene foreldreutvalget ved Algarheim skole har fått etter at de gikk ut og inviterte til møte og foredrag om nettopp etablering av foreldrenettverk for å sikre at det der ute skal forbli et trygt og gjennomsiktig oppvekstmiljø for barn og unge.

Mange vil bidra

– Vi fikk sju navn på blokka etter foredraget vi inviterte til fra folk som vil være med og jobbe målrettet for å etablere et foreldrenettverk ute hos oss, sier FAU-leder Anne Vollebæk til Jessheimpuls.

– Vollebæk sier de ved Algarheim har gode erfaringer med å nedsette arbeidsgrupper under foreldreutvalget. Så blir også gjort når det skal etableres foreldrenettverk.

Hva er så et foreldrenettverk, og hvordan fungerer det?

JS natt juni artikkel

Det var dette den rutinerte politimannen og foredragsholderen Ole Vidar Øiseth snakket om foran en fullsatt gymsal på Algarheim skole denne uken. Og kortversjonen og essensen av hans foredrag er:

 1. Livet er en glatt vei. Gå den med barna dine.
 2. En voksen ser ikke så mye. Mange foreldre som kommuniserer med hverandre vet hva som skjer der ute.
 3. Foreldre må følge med og utveksle informasjon.
 4. Unge folk ønsker unge å henvende seg til for å få råd.
 5. Ungdommen har aldri oppført seg bedre enn den gjør i dag.

For lite voksenkontakt

– Men mye av problemet er at unge mennesker går for lenge alene i dag, sier Øiseth, som med det mener at unge folk – i ytterste konsekvens – ikke korrigeres av voksenpersoner før de plutselig blir fanget opp av politiet fordi de har gjort noe galt og straffbart.

– Et foreldrenettverk kan fange opp unge mennesker og påvirke dem til å justere kursen før det havner på rullebladet, er beskjeden fra foredragsholderen, som har vært med på å starte opp mange foreldrenettverk gjennom egne barns oppvekst.

Slik gjør du:

– En annen gevinst med foreldrenettverk er at jeg som far og voksen kunne spørre og støtte meg til andre foreldre som visste mer enn meg om oppdragelse. Det er ikke alltid lett å være foreldre, sa en oppriktig Øiseth, hvis “smørbrødliste” eller forslag til å etablere et foreldrenettverk er som følger (selv om folk må sjøl må finne ut hva som fungerer best der de er):

 1. Det er nok at en person tar initiativ og går foran. Da følger andre etter og blir med.
 2. Sørg for at det er realisme i etableringen av et foreldrenettverk – tenk enkelt nok. Bli kjent med andre foreldre er et godt utgangspunkt.
 3. Lag planer på forhånd.
 4. Foreldrenettverket må ledes av folk som våger å si fra – og det er ikke noe mål i seg selv at alle må være enige. Diskusjon er lov.
 5. Et foreldrenettverk skal dreie seg om barns trygghet og velvære – det skal ikke kun være de voksnes sosialiseringsarena.
 6. Når foreldrenettverket møtes må det ha nytteverdi for dem som møter – det kan være nok at en ressurs på et område hentes inn og snakker om et egnet tema.
 7. Det er lettere å etablere et foreldrenettverk for klassen eller fotball- eller håndballaget. Et foreldrenettverk blant avkommets vennegjeng er vanskeligere (men ikke umulig).

– Men det handler – for å si det veldig enkelt – om at de voksne må følge med og vite hva de unge holder på med. Og flere voksne som melder seg på vet mer enn en enkelt voksen. Derfor fungerer foreldrenettverk, og like regler gjør det enklere for barna deres, var siste beskjed fra foredragsholder Øiseth til de voksne på Algarheim.