Her kommer nesten 8.000 sentrumsboliger

Yezzfest artikkel

Snaut 8.000 boliger er i løpet av noen år på vei opp i det som defineres som Jessheim sentrum. Nye bydeler og prosjekter ser snart dagens lys.

I det politiske miljøet og administrasjonen i Ullensaker kommune spennes nå buen for hvordan de folkevalgte og byråkratene skal navigere i byplanleggingen. I mellomtiden skyter byggeprosjektene i været.

Jessheimpuls presenterer i dette kartet vedtatte planer og planer som er under arbeid på boligfronten.

Oversikten over de viktigste og mest sentrale er som følger:

NUMMEROMRÅDEANTALL  BOLIGER
1Jessheim Sør800
2K12-Bekkefaret750
3FB4 Romsaas - Jessheim Hageby120
3B2-Romsaas Soltunet 435
4Gjestvang og Gjestadteie B2+B3175
5Jessheim Park220
6Skovly200
7Veiberggata25
8K13 Sentrumshagen110
9Saga Terrasse550
10B5 + B6.5 Langeland - Jessheim Sørøst650
11B2 Gystadmyra delfelt B2100
12B3 sør Gystadmyra -Easy Living116
13Bogstadmoen gnr 5/1113
14Bydel Gystadmarka1.150
15Gystad Skog250
16Jessheim Sørøst250
17Gjestvang/Gjestadteie175
18Storgata 1-320
19Quadraturen Odelsveien120

Jessheim sør, eller Barcode Jessheim, om du vil. De første leilighetene er lagt ut for salg. 

Les om Barcode Jessheim her.

I tillegg kommer noen prosjekter som ikke er tegnet inn i kartet:

  1. Smestuløkka (rett sør for bydel Gystadmarka ) med 1.000 boliger.
  2. Gjestadtunene med 60 boliger.
  3. Døliveien/Gardermoveien med 50 boliger.
  4. Gartnerløkka med 400 boliger (ikke varslet foreløpig).
  5. Jessheim Park med 400 boliger.

Annet i emning

Av andre planer og prosjekter av interesse for byutviklingen kan nevnes:

  1. Planlagt undergang ved Nordby stasjon. Les saken her.

Undergangen på Nordby stasjon er kommet til overflaten igjen, etter å ha ligget brakk noen år.

2. Tverrveien Jessheim sørøst (tegnet inn med blå strek i kartet).

3. Nytt hotell på Romsaas.

4. Teisengården (næring)

5. Skovly (hotell, forretninger, kultur, kontorer).

Vad Skovly er de siste 12 leilighetene lagt ut for salg nå, og det som blir Jessheims første takpark (kun for beboere) er også påbegynt. Neste byggetrinn av Skovly er tenkt at skal ha en takpark som er tilgjengelig for alle.

De 12 siste leilighetene i første del av prosjektet Skovly er lagt ut for salg.

6. Parken ved Jessheim videregående skole. Les saken “Fra ørken til ferdig park”.

7. Elvepark i området Jessheim sør og Bekkefaret. Les saken “Jessheim får egen elvepark”.

Elveparken ved avkjøringen til Jessheim sør på E6 er tenkt slik.

Byplaner i emning

Ullensaker kommune har lagt et løp for videre jobbing med byutvikling, og etter sommeren er det jobbing med både identitet, altså hva Jessheim skal profilere seg som og være, og en mobilitetsplan skal være ferdig.

Høsten og tiden framover blir med andre ord ikke en tid for å sutte på boligkaramellen for de folkevalgte og administrasjonen.