Nå skrives foreløpig siste akt

Veien mot Frivillighetens hus i Jessheim sentrum vært vært kronglete og tidvis betent. Tirsdag skrives foreløpig siste akt, og de siste problemene ryddes trolig av veien. 

Ullensaker kommune og Jessheim Byutvikling AS er enige om at det gamle administrasjonsbygget og pakkhuset i bydelen rett på andre siden av Jessheim stasjon skal over på kommunale hender. Summen er 16 millioner kroner.

Jessheim Byutvikling AS sine kostnader med å gjøre i stand de to byggene beløper seg til 26 millioner kroner, ifølge Jessheim Byutvikling selv.

Det eneste som mangler er underskrifter og et punktum for det deler av det politiske miljøet i Ullensaker har ment er hestehandel på kammerset i forkant av avtalen.

Fant ikke noe galt

Kontrollutvalget fant ikke noe galt i måten ordfører Tom Staahle og rådmannen har håndtert veien fram til intensjonsavtale, men kontrollutvalget har også uttalt at det har vært “vanskelig å gå inn i selve kjøpsprosessen fordi det foreligger lite dokumentasjon rundt dette”.

JS natt juni artikkel

Trøbbel med moms

Både pakkhus og administrasjonsbygg begynner å ta form. 

Summen på 16 millioner består av to politiske vedtak. Ett vedtak på å bevilge 13 millioner kroner, og ett vedtak på å bevilge 3,25 millioner kroner ekstra fordi kjøpesummen ble høyere enn antatt. Men det lå i kortene at det skulle jobbes med momsrefusjon på ekstrasummen på drøyt 3 millioner kroner. Dette har vist seg å være vanskelig.

Hvorfor?

Jo, fordi momsrefusjon høyst sannsynlig vil begrense frivillighetens bruk av huset og muligheter til bedrive “økonomisk virksomhet” i husene. Det betyr i praksis at det kan bli trøbbel med skattemyndighetene hvis man selger kaffe og vafler, billetter til arrangementer i pakkhuset og andre ting som kan bøte på økonomien til frivilligheten.

Begrenser aktivitet

Rådmannen foreslår derfor at det ikke søkes om momsrefusjon på kjøpesummen (eller deler av kjøpesummen) nettopp for at frivilligheten skal få mer albuerom i færre begrensninger på bruk av husene.

Hvis politikerne ønsker å gå for momsrefusjon, så går man for dette vel vitende om at det vil legge begrensninger på aktiviteten i husene, sier rådmannen, som i sitt saksgrunnlag stresser viktigheten av å ta i bruk bygningene i Sagaparken:

Det er et sterkt behov for å starte opp bruk av byggene

Rådmann Rune Hallingstad

“Det er et sterkt ønske og behov for å få starte opp bruken av byggene både av hensyn til brukerne og også for frigjøring av dagens lokaler. Ved å kunne ta i bruk byggene i Sagaparken vil man få en mere sentral plassering for frivilligsentralen. Det vil skape mere aktivitet nært til sentrum og være et positivt bidrag til utvikling av Jessheim sentrum. Byggene vil gi mulighet for ytterligere kulturelle aktiviteter og er tenkt å være en samlingsplass for frivilligheten (lag og organisasjoner).”

Kommunestyret behandler saken tirsdag.