Eksperimentering med kjemisk dop i ungdomsmiljøet

Ungdomsmiljøene på Romerike eksperimenterer med en annen type narkotika nå enn tidligere, og politiet er bekymret for at kjemisk dop skal få fotfeste blant de unge.

– Narkotikaen som sirkulerer nå er ikke ny i området, men det som er nytt er at veldig unge ser ut til å eksperimentere med kjemisk dop, sier Anne-Kathrine Hofseth Gundersen, leder av forebyggende i Ullensaker lensmannsdistrikt. Og med “her oppe” mener hun Øvre Romerike.

Det nye er at unge eksperimenter med dette stoffet

Samme trend

Kolleger i både Eidsvoll og Nes registrerer ifølge Hofseth Gundersen den samme trenden, og hun sier det er en generell bekymring rundt ungdommens rusbruk på hele Øvre Romerike.

Dopet som nå sirkulerer i ungdomsmiljøet er:

“Ice”, som er en type metamfetamin.

LSD: Den vanligste formen for inntak er ved å spise papirlapper som har vært dryppet med LSD. Denne væsken er svært potent.

“Molly” (MDMA eller ecstasy om du vil). MDMA/Ecstasy er et rusmiddel som virker både sentralstimulerende og hallusinogent. Rusvirkningen beskrives som oppkvikkende, og forårsaker forsterkede sanseinntrykk samt følelser av eufori og velvære.

– Fram til nå har vi opplevd at de yngste brukerne stort sett har holdt seg til hasj og marihuana, sier Hofseth Gundersen.

– Ecstasy (populært kalt “Molly” var utbredt på 90-tallet og tidlig på 2000-tallet, men vi ser at det nå er tilbake for fullt.

–  LSD har vi i liten grad sett de siste 10-15 årene, men det virker som om det blir mer populært. LSD og ice er nok fortsatt ikke så vanlig, men vi har inntrykk av at Molly stadig blir mer populært.

Felles for disse variantene narkotika er at det er kjemisk framstilt

Kjemisk framstilt

– Felles for disse variantene narkotika er at de er kjemisk framstilt. Folk vet med andre ord ikke hva de får i seg, og skadevirkningene kan bli fatale. Det er her vår bekymring ligger, og vi føler at det er såpass mange indikasjoner på at det foregår eksperimentering med disse stoffene over hele Øvre Romerike, også på Jessheim og Kløfta, sier Hofesth Gundersen.

– Hva slags indikasjoner?

– Beslag og informasjon vi finner på mobiltelefoner når vi gjør beslag ute, sier Hofseth Gundersen, som understreker at det først er de siste månedene dette har kommet til overflaten.

Snakkes om i miljøet

– Rykter som går sier at alle disse tre typer kjemiske stoffer nå er i sirkulasjon, i tillegg til hasj og marijuana. Det snakkes om dette i ungdomsmiljøet.

– Vi får også tilbakemeldinger fra natteravner og andre voksne som ser og observerer at det røykes, og da gjerne litt bortgjemt. Det er liten konsentrasjon av ungdommer i Jessheim sentrum nå. De trekker andre steder, gjerne der de kan stikke seg vekk.

Stikker seg vekk

– Som hvor?

– Vi er klar over at ungdom stikker seg vekk bak Gystadmarka skole og Skogmo skole og har såkalte røykelag. Det er tidligere kjent av vann tiltrekker seg røykelag, altså at folk samles og røyker sammen. Det kan være greit å følge med der det står gapahuker og annet som er skjermet.

Bortgjemte røykelag

– Hvordan kjenner vi igjen disse røykelagene? Det kan jo hende det bare er unge som samles?

– Det er gjerne en skikkelig oppstemthet med mye skrål og latter før den enkelte går inn i seg sjøl og det blir stille.

Ikke så stort miljø

– Er det et stort miljø som lefler med dop i Ullensaker?

– Det er vanskelig å si hvor stort miljøet er, men bare det at noen få ungdommer bruker disse stoffene er grunn til bekymring. Stoffene er svært potente og farlige. Jeg er blitt kontaktet av flere bekymrede foreldre og andre voksene som er i kontakt med ungdom, som sier at de hører at de unge snakker om sentralstimulerende stoffer.

– Det er en utvikling som ikke er ønsket. Når vi får inn slike bekymringer pleier det å stemme. Når opplysningene i tillegg understøttes av beslag er det god grunn til å ta det på alvor.

– Men vi ser også at det stjeles en del alkohol fra butikkene også. Og da gjerne sider, sier Hofseth Gundersen.

– Hva bør folk se etter?

– Hvis sigaretten sendes rundt er det nok ikke en vanlig Marlboro eller Prince. Da er det trolig en joint. En tung søtlig lukt er også en indikasjon, og røde øyne og store pupiller kan være et signal om at det har vært røyket, selv om mange som spiller spill og “gamer” hele natten også får det.

– Utrygt på Jessheim og på Nordbytjernet, med andre ord?

– Nei, vi har gått ut og sagt at det ikke er utrygt fordi det er såpass mange voksenøyne til stede i sentrum og på Nordbytjernet. Det står vi ved, men vi legger heller ikke skjul på at vi er bekymret for de nye stoffene vi når ser kommer til syne og sirkulerer.

Fortsatt trygt i sentrum og på Nordbytjernet

– Dette er  en trend vi ikke liker. Men vi er på ballen og vi føler at vi har ganske god oversikt over ungdomsmiljøet, sier Hofseth Gundersen.

– Og dialogen mellom lensmannskontorene her oppe er veldig god. Det bidrar også til at vi får en bedre oversikt. Det er ikke bare på Jessheim og Kløfta trenden er synlig. Det er over hele Romerike.