Voksenopplæringen består

Yezzfest artikkel

Voksenopplæringen på Jessheim og det faglige miljøet vil høyst sannsynlig bestå som i dag. Det var det utvetydige signalet fra formannskapet i Ullensaker.

Avtalen med de andre kommunene sies opp, men det finnes ingenting dramatisk i det vedtaket, sier flertallet i formannskapet.

For du må si opp avtalen for å komme deg i posisjon til å forhandle med de andre kommunene som er en del av voksenopplæringen på Øvre Romerike. Og slik ble det i formannskapet.

Der ble det også vedtatt at rådmann Rune Hallingstad og hans folk går i dialog og forhandlinger med nabokommunene som er med på voksenopplæringsløpet, og beskjeden fra Eidsvoll og Nannestad er at villigheten til å finne en løsning og fordelingsnøkkel på ansvar og risiko blir noe jevnere fordelt i en ny avtale.

– Dette er gode nyheter og gode signaler for oss å ta med oss, sier Kristin Tyrland og de andre fra voksenopplæringen som tok turen i formannskapet tirsdag ettermiddag.

Mandagsblues

Stemningen var mer laber mandag ettermiddag.

Da sa Tryland:

– Jeg føler meg trist på vegne av de 35 ansatte og de opp mot 500 elevene som får norskopplæring via voksenopplæringen, sier Kristin Tryland, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Fagmiljø splittes

– Hva betyr en oppsigelse av samarbeidsavtalen?

– Det betyr at fagmiljøet blir mye mindre fordi halvparten av lærerne må gå. Det betyr at kompentansen tynnes ut og voksenopplæringen er et dårligere tilbud for elevene som er innom.

For stort ansvar

Dette handler nok mer om politikk

– Hvorfor er det blitt sånn?

– Det er i hvert fall ingen som har sagt til oss at vi gjør en dårlig jobb. Dette handler nok mer om politikk og at de folkevalgte føler at Ullensaker bærer den største risikoen og tar for mye ansvar for voksenopplæringen i forhold til de andre kommunene, sier Tryland til Jessheimpuls.

– Hva betyr det for folk?

– For elevene kan det bety lenger vei til jobb eller videre utdanning, og jeg tenker også på hva de skal gjøre i de andre kommunene hvis det blir vedtatt å si opp samarbeidsavtalen.

Snuse på løsning

Rådmannen bes gå i ny forhandlingssituasjon

Det ligger ikke opp i dagen hvordan det politiske miljøet kommer til å stemme i denne saken, og det er ikke helt sikkert at det blir kroken på døra for videre samarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike om voksenopplæring.

Punkt to rådmannens forslag til vedtak lyder som følger:

“Rådmannen bes gå i ny forhandlingssituasjon med de øvrige kommunene omhandlende samarbeid om Voksenopplæring i Gardermoregionen. Ny avtale skal søke å redusere risiko og sikre forutsigbarhet for Ullensaker kommune som vertskommune for samarbeidet.”

Og mye tyder på at de forhandlingene vil nå fram.