Beskylder en liten håndfull for å styre kommunen

Arbeiderpartiet stusser over at et anbefalingsbrev fra ordfører Tom Staahle til utdanningsdirektoratet nærmest garanterer et ja og rask saksbehandling hele fem måneder før saken er oppe til politisk behandling.

Saken dreier seg om at en internasjonal privatskole ønsker å etablere seg i Jessheim-området, og hovedutvalget for skole og barnehage er positivt innstilt til etableringen av denne skolen. Rådmannen anbefaler ikke etablering av skolen.

Men det som skjøt fart underveis i debatten er at ordfører Tom Staahle har sendt et anbefalingsbrev til direktoratet som langt på vei kan synes å love rask og positiv saksbehandling og politisk vedtak i favør skolen:

“Kommunen har en ung befolkning og veksten i barnekullene gjør at skole og utdanningsinstitusjoner er noe det satses bredt på. Vi er opptatt av valgfrihet og sikre våre innbyggere gode tilbud. Vår kommune har også en demografisk sammensetning med mer enn 21 % av annen etnisk opprinnelse. I den forbindelse er etablering av en internasjonal grunnskole i vår kommune attraktivt og ønskelig.

“Jeg vil sterkt oppfordre Udir til å se positivt på søknaden fra Children`s International School og sikre den en rask saksbehandling.”

JS natt juni artikkel

Dette underbygger opposisjonens følelse av at avgjørelser tas av en mindre håndfull personer

Eyvind Schumacher

– Avgjort på forhånd

– Dette underbygger opposisjonens følelse av at politiske avgjørelser tas av en mindre håndfull personer, sier Eyvind J. Schumacher, som i kommunestyret fremmet forslag  om at kontrollutvalget ser på denne saken for å finne ut av hvilket politisk organ som eventuelt burde håndtert denne saken politisk.

– Vi ber kontrollutvalget finne ut av om denne type brev er ok å sende uten at dette har vært oppe politisk, sier Schumacher.

Forslaget om at kontrollutvalget går inn i saken falt med 24 stemmer mot 21 stemmer, så kontrollutvalget kommer ikke til å se på saken – såfremt kontrollutvalget selv ikke ønsker det.

– Ubehagelig å dra opp sånne saker?

– Nei, dette føler jeg er en del av embedet som folkevalt. Avgjørelser skal være demokratiske, sier Shcumacher.

– Ikke gjort noe galt

– Kontrollutvalget må gjerne gå inn i denne saken. Jeg skal komme og svare for meg. Det er ikke foregått noe ureglementert i denne saken, sier Tom Staahle til Jessheimpuls.

– Men brev går før politisk behandling?

Demokratiet fatter vedtak, ikke ordførers anbefalinger i brevs form

Tom Staahle

– Rekkefølgen er grei, og for dem som tror at ordførers velvilje i brevs form til den internasjonale skolen er nok til at saken er vedtatt, må nesten revurdere min betydning og viktighet. Det er demokratiet som fatter vedtak, sier Staahle.

Både brevet fra privatskolen og anbefalingen fra ordfører til direktoratet er datert i januar, for ordens skyld.

Mindre krets bestemmer?

– Hva med påstander om at en mindre krets bestemmer og tar avgjørelser? De samme påstandene ble framsatt i saken om kjøp av to de to byggene på dampsagtomta?

– Som ordfører forholder jeg meg til politisk fattede vedtak i politiske organer. Men jeg lurer samtidig på om  Ap mener det var feil å invitere feks Politihøyskolen til Ullensaker? Mener de at jeg skal sitte stille og ikke promotere Ullensaker kommune? Det må i tilfelle  Ap praktisere. Det gjør nemlig ikke jeg, sier Staahle.

– Venstres Stein Vegar Leidal (V) sitter i kommunestyret og i kontrollutvalget. Han er usikker på om saken havner i kontrollutvalget, all den tid forslaget om det falt i kommunestyret tirsdag ettermiddag.