– Det finnes ikke noe åndsforlatt over Jessheim

Tore Østvang flagger bypatriotisme når han peker på alt Jessheim og Ullensaker har å by på av åndelig og visuell kultur.

Det er et foredrag med arkitekten og foredragsholder Peter Butenschøn i Eidsvoll forleden som fikk Østvang til å tenne på de fleste finkulturelle pluggene.

Butenschøn omtalte Jessheim som et åndsforlatt sted i Eidsvoll Ullensaker Blad (selv om klippet fra seansen viser at det ikke er det han sier…).

– Et åndelig sted

– Skuffende, for er det noe Jessheim ikke er så er det et åndsforlatt sted, sier Østvang til Jessheimpuls og peker på følgende for å motbevise det han omtaler som den ellers så oppegående Butenschøn forfekter av holdninger og påstander:

Se deg rundt! Dette er ikke et åndsforlatt sted

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Tore Østvang

  1. Jessheim er ikke et åndsforlatt religiøst sett, all den tid området på få år har fått katolsk kirke, ny kirke midt i byen og et buddisttempel rett utenfor sentrum. Det kan rett og slett være at Jessheim befinner seg i sentrum av den norrøne mytologien, skal man tro professor Anders Hagens bok om norsk arkeologihistorie. Boken både begynner og avsluttes ved Raknehaugen.
  2. Jessheim er ikke et åndsforlatt sted kulturelt sett; Østvang peker på et sydende teatermiljø (der Riksteateret jevnlig er innom som eneste faste stoppested), folkehøyskolen, kulturhus med sprengt kapasitet og musikkmiljøet som er på oppadgående i de fleste sjangre.
  3. Jessheim er ikke et åndsforlatt sted arkitektonisk sett: Østvang peker på Herredshuset, trehusbebyggelsen som er fylt med liv i form av servering og handel i Storgata og han peker på at kjøpesenteret midt i byen nesten ikke er synlig utenfra fordi det glir i ett med trehusbebyggelsen i nevnte Storgata.

Leserbrev med krutt

Tore Østvang skriver mye mer utførlig om dette i et leserbrev han har sendt til lokalavisene på Romerike, men han utbroderer videre for Jessheimpuls på en vandring i Jessheim sentrum.

– Se deg rundt, sier Østvang.

Tidligere ordfører Turid Smestad Jakobsen er blant politikerne som får skryt av Tore Østvang.

– Det er mye som er lagt til rette for at byen Jessheim kan bli et enda bedre sted av politikere som har styrt kommunen tidligere:

  • Ole Korslund som sto i bresjen for den ytre ringveien rundt Jessheim.
  • Harald Espelund som gjorde Ullensaker til en ja-kommune.
  • Tom Staahle som er forberedt og som lytter til folk
  • Turid Smestad Jakobsen som kjempet hardt for å beholde handel i Jessheim sentrum da markedskreftene klorte på døra.
  • Eva Gullichsen som var en klok politiker med hjerte for Ullensaker.

Få rådhusplassen bilfri fortere enn svint. I dag er den et trist syn, sier Tore Østvang – bypatriot i harnisk.

– Det er grunn til å skryte av politikerne våre. De bruker fritiden sin på fellesskapet. Jeg håper de er modige i valgene som skal tas for Jessheim framover, sier Østvang, som selv har tråkket sine barnesko på Jessheim og Jessheim hotell, og som har bidratt på kulturfeltet gjennom det som begynner å bli et langt og innholdsrikt liv – og entusiastisk – liv.

Gir Butenschøn rett

– Ser du konturene av noe når vi snakker om byutvikling, Tore?

– Jeg skal gi Butenschøn rett i en ting. Vi er nødt til å bygge byen for menneskene som bor her, og da ser jeg for meg at vi utvikler vår egen Central Park midt i byen, sier Østvang mens han langer ut i det han håper blir det framtidige parkarealet – fra Herredshuset og helt bort til Vegelgården i krysset der Trondheimsveien og Storgata møtes.

Jeg skal gi Butenschøn rett i en ting

– Grønt, grønt, grønt! Det er det vi trenger i dette triangelet – samtidig som jeg håper at bilbruken i sentrum begrenses til et minimum.

– Vær modige politikere

– Du ber politikerne om å være modige?

– Det stemmer. Ikke vær ydmyke og ikke stol for mye på arkitekter som kommer til byen og gjør grep uten å kjenne stedet vårt. Jeg har selv sittet i brukergrupper, og vi skal ikke stole blindt på “eksperter” som kommer utenfra. Det er jo Butenschøns uttalelser et eksempel på, sier Østvang.

Kommunen burde kjøpe eller ekspropriere

– Så løpet for en god by er ikke kjørt?

– Slett ikke! Det er mange tidligere grep som kan bygges videre på. Men det begynner å haste.

– Og – hvis du spør meg – så burde kommunen kjøpe eller ekspropriere noen av de eiendommene som står i fare for å stå i veien for den bykjernen vi ønsker oss. Et visst antall millioner kroner er “peanuts” i et milliardbudsjett. Nå er tiden å våge.

Nå er tiden å våge

– Det er nesten så hjertet banker bypartriotisk når man hører deg tale?

– Vi har mye å være stolte av her på Jessheim! Og jeg vil gjerne ha svar på hva Butenschøn mener med åndsforlatt!

PS! Jessheimpuls har forsøkt å komme i kontakt med arkitekt Butenschøn via e-post, men har foreløpig ikke fått svar.