Hundeparken ferdig i august

Hundeparken ved Gjestad blir straks påbegynt og vil stå ferdig senest 31. august.

En hundepark på Jessheim har lenge vært etterspurt, og nå er de siste bitene i puslespillet lagt etter at det politiske miljøet i desember 2017 vedtok at en midlertidig hundepark etableres på gressletta nede ved Gjestad.

– Plassering på området er avklart og oppdraget med å sette opp gjerdet er bestilt. Utførelsen starter rett etter ferien og vil være fullført ca medio august, eller senest 31. august er beskjeden fra administrasjonen i kommunen.

Administrasjonen har vurdert forskjellige områder på Jessheim og omegn for plassering av en hundepark – og hva som må på plass for å etablere hundeparken.

  1. Rådhusparken
  2. Området mellom Gjestad og E6
  3. Gjestad Bo- og aktivitetssenter
  4. Nordby ungdomsskoles grusplass bak Calypso
  5. Romsaasparken
  6. Gamle Algarheim skole
  7. Kommende Gystadmarka bydel

Adminstrasjonen landet på Gjestad i sitt forslag, med mulig flytting til bydel Gystadmarka i framtiden.

JS natt juni artikkel

Kommunestyret vedtok følgende:

  1. En midlertidig hundepark på Jessheim etableres i området ved Gjestad Bo og aktivitetssenter (nord for trafostasjon, mellom bygg og FV454 Dølivegen).
  2. Kostnader ved etablering legges inn i budsjett for 2018.
  3. Den midlertidige parken skal være operativ frem til minst en ny park opprettes.

Og senest 31. august kan våre firbeinte venner boltre seg i hundeparken ved Gjestad.