Disse vant første runde i “asfaltlotteriet”

En drøy håndfull kommunale veier får svart asfalt denne sommeren. Men utfordrende rundkjøringer i sentrum er det ikke gjort noe med.

Asfaltering har vært ute på anbud,  på denne siden av sommeren vant følgende kommunale veier:

 • Myrtangvegen
 • Henrik Bulls Veg
 • Tyrivegen
 • Karisvingen
 • Vetteringen
 • Nordbyvegen
 • Fjellstien
 • Dalstuvegen
 • Feltvegen
 • Brennivegen
 • Vilbergvegen
 • Tauglandsvegen

Karisvingen skal få ny asfalt.

Flere veier senere

Ny liste vi bli presentert senere i sommer, er beskjeden Jessheimpuls har fått fra Ullensaker kommune. Kommunens representanter var i vår rundt og sjekket hvilke av de rundt 20 mil med kommunale veier som skal få en dose fersk asfalt, selv om vedlikehold av veinettet pågår hele året, sa driftsleder Rune Strand til Jessheimpuls tidligere i vår.

JS natt juni artikkel

Jessheimpuls har mottatt flere henvendelser om sporete rundkjøringer i sentrum, men fylket har ikke prioritert å gjøre noe her – så langt.

– Lavere standard

I den ferske perspektivmeldingen til rådmann Rune Hallingstad står følgende om det kommunale veinettet:

“Store deler av veinettet i Ullensaker er bygget med lavere standard enn dagens krav, med blant annet manglende drenering og bæreevne… det vil være fornuftig å investere i økt bæreevne i forbindelse med framtidige reasfalteringsprosjekteter.”

Og videre:

“Det anslås et investeringsbehov på 30-50 millioner kroner for å oppgradere det kommunale veinettet til dagens standard.”

Og:

“Man bør i større grad gjennomføre reasfaltering av veier, samt grøfting og drift av veiens overvannsnett… for å sikre at veifundamentet holde tørt og for å hindre forfallet av veinettet.”

Det erme klatting både på det kommunale veinettet og på fylkesveiene.

Ute hele tiden

Ny liste med veier som skal asfalteres vil som sagt bli offentliggjort senere i sommer. Men, som Rune Strand i kommunen sier:

– Vi kjører rundt og sjekker, og kommunen har en tjeneste der folk kan melde fra om feil de ser på sin vei.

– Hvordan vet vi hva som er kommunal vei og hva som er fylkesvei?

– Det er ikke så lett å holde styr på akkurat det, og vi får en del henvendelser på forhold som ikke ligger innenfor det vi håndterer. Jeg kan forstå at det kan være forvirrende å orientere seg, altså.