Sminker vi sannheten om Jessheim?

Yezzfest artikkel

KOMMENTAR

Jessheim står og dirrer i sommervarmen. Men er det sånn at vi sminker sannheten om hvordan det egentlig står til med utviklingen av byen vår?

En park kan være så mangt. Det er stasjonsparken på Jessheim og parken ved Rød Herregård i Halden to eksempler på. Men betegnelsen park brukes om begge to… La oss ha tunga rett i munnen før vi bestemmer oss for hva vi hopper på av sannheten når vi snakker om utviklingen av byen vår.

Rød Herredgård i Halden har et vakkert parkanlegg.

Veldig mye – egentlig det aller meste – handler om hvordan Jessheim by skal bli i årene som kommer. De aller fleste politiske sakene dreier seg om byutvikling i en eller annen form, og mye av det som skjer i hovedutvalgene som tar for seg helse, skole og kultur har samme fokus: byutvikling.

Jessheim stasjon har en park. Den eies av Bane Nor.

Rundt oss reiser byggeprosjekt etter byggeprosjekt seg. Og i de såkalte eplehagene dukker det opp både ett og to nybygg i eldre, veletablerte nabolag.

Utbyggerne kommer utenfra i hopetall, og rundt oss ser vi nå mer og mindre vellykkede prosjekter strekke seg mot himmelen.

Det bygges i all hovedsak tett og høyt. Det begynner å bli grunn til å spørre seg: hvem er det egentlig som vinner kampen om byen?

Hvem vinner kampen om byen?

Markavenner reagerer

Når vi slår opp på annonser der boliger og leiligheter skal selges. Det føles litt som om sannheten er forsøkt sminket i innsalget, noe interessegruppa Jesshiemmarkas Venner poengterer i et innlegg på sin Facebook-side nylig.

Skjermdump av innlegget på siden til Jessheimmarkas Venner på Facebook.

Jessheimmarkas Venner har i disse dager reagert på innsalget av Skogmo Park, hvor det står skrevet: “Grøntområdene er kjempestore, og vil romme skiløyper, turstier og urørt skogsterreng og vil tilføre hele området unike kvaliteter som svært sjelden finne i så stort omfang rett utenfor døra til så store prosjekter.”

Byen må utvikles med kjærlighet, varsomhet og respekt

Det er godt mulig at ingenting av det som står skrevet i annonsen er juridisk feil eller usant. Men den som har fulgt med på diskusjoner og debatter om dette området – med alt som skal komme av boliger og den betente omkjøringsveien som skal behandles ferdig politisk i høst – vet at området ikke akkurat vil ende opp som urørt.

Kjærlighet og respekt

Bydelen Jessheim sør profilerer seg ut mot næringsaktører som “det foretrukne handelsområdet” for Jessheims innbyggere, og diskusjonen var i etterkant ganske livlig om hva som ligger i akkurat det begrepet. 13.000 kvadratmeter med handel er uansett ikke for en kiosk å regne.

Handel på Jessheim sør blir ikke akkurat en kiosk…

Poenget med å bruke disse to relativt ferske eksemplene er rett og slett at vi – innbyggere, skribenter, politikere, administrasjon og utbyggere – er nødt til å behandle utviklingen av denne lille flekken av en by med varsomhet, kjærlighet og respekt.

Spennende høst

Høsten kommer til å bli veldig spennende sett med byutviklingsbrillene på:

  1. En ny visjon for Jessheim kommer trolig til å bli tema
  2. Hva slags sted skal Jessheim være vil bli et tema
  3. Hvordan vi utvikler Jessheim til det beste for alle som bor her, kommer til å bli tema i mange kommunale planer
  4. Kommuneplanen skal revideres, og jeg er spent på om ordlyden i den kommer til å gi administrasjonen og de forskjellige avdelingene på rådhuset muligheten til å stille krav til hva slags utbygging som skal komme hvor, og hva utbyggerne må forholde seg til av overordnede føringer kommunen måtte ha for det og det området.
  5. Det synes å sige en ny bevissthet og et engasjement for temaet inn over oss som bor her. Håpet er at engasjementet vedvarer, men at vi evner å ha et konstruktivt anslag. Veksten har vært uungåelig siden vedtaket om at Gardermoen skulle bli hovedflyplass i 1992.

Jeg er optimist med tanke på at det er mulig å bygge en flott by

Optimist

I forrige uke var jeg på en liten rundtur med to representanter fra Rodeo Arkitekter, et firma som skal bistå politikerne og administrasjonen i arbeidet med å lande og realisere mange av de planene det jobbes etter innen byutvikling på Jessheim.

Jeg er optimist med tanke på at det er mulig å bygge en flott by.

Men en dyd av nødvendighet er at utbyggere og dem som selger inn prosjekter ikke sminker den virkeligheten de skal selge inn til den erklærte ja-kommunen Ullensaker. Og er det ikke sånn at hvis alle vil bygge her, så må det jo være mulig å spørre utbyggerne hva deres prosjekt vil tilføre byen annet enn boliger.

Høsten blir garantert spennende. Den handler om framtida til byen Jessheim.