Mye fortsatt i det blå rundt omkjøringsveien

BAKGRUNN

Den planlagte omkjøringsveien fra Jessheim sør til Skogmo skal opp politisk i høst. Blir den realisert? Og blir den bra nok?

Det er nesten så omkjøringsveien har fått mytologisk status på samme måte som sjømonsteret i Loch Ness: alle har hørt om det, men ingen har sett noe til det…

Veien har vært nevnt politisk og på folkemunne siden 1970-tallet. Og da boligområdet Skogmo slik vi kjenner det i dag ble bygget ut, så lå det som et premiss at det vil komme en omkjøringsvei i området – selv om ingen den gang kunne si når.

Omkjøringsveien er litt som sjømonsteret i Loch Ness…

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Men nå er sjansene for at det blir omkjøringsvei større enn kanskje noen gang – hvis noen biter i puslespillet faller på plass når saken skal opp politisk til høsten:

  • Utbyggerne i området skal bekoste omkjøringsveien. Dette er opplest og vedtatt og akseptert av kommunen og utbyggerne, som er Bakke gruppen, JM, Halfdan Bøhn, Semming Wiig og Wiese-familien.

Uenige om dette

Uenigheten i denne saken handler om hva prislappen blir, og hva slags vei som skal bygges – i tillegg til at 40 millioner kommunale kroner ikke lenger ligger inne som en del av potten som skal utgjøre sluttsummen. Og litt annet snadder som vil koste penger.

Snadder som koster penger

  1. Det er snakk om å måtte endre avkjøringen ved Jessheim sør – altså avkjøringen ved E6 sør for Jessheim. Hvem skal betale for dette?
  2. Det er snakk om måtte gjøre noe med krysset ved Skogmo i forbindelse med omkjøringsveien. Hvem betaler for dette?
  3. Utbyggerne har sagt ja til å bygge to-feltsvei på strekningen. Veivesenet har sagt at det kan være behov for å utvide til fire felt hvis trykket skulle vise seg å bli stort. Hvem betaler for dette?
  4. Gang- og sykkelveier og antall avkjøringer på omkjøringsveien samt fartsgrense vil bli en del av den politiske saken som skal opp til høsten – en sak som har dratt ut litt i tid fordi det har vist seg å være vanskelig å komme til enighet.

Dette må løses

Ordfører Tom Staahle sa til Jessheimpuls for noen uker siden at utgangspunktet i denne saken er:

det er behov for en vei mellom A og B. Denne veien må på plass for at det skal kunne bygges boliger i dette området. Veien må være av en viss standard. Denne veien kommer til å koste så og så mye.

Veien må på plass for at det skal kunne bygges

En arbeidsgruppe bestående av politikere, administrasjon, utbyggere og veivesenet har slitt litt med å komme til enighet i denne saken. Den største byllen i denne saken er temmelig sikkert prislappen utbyggerne risikerer å bli sittende igjen med til slutt.

Det kan man forstå, men i befolkningen er det nok ikke mange støtteerklæringer å hente for utbyggerne av området.

Befolkningen er kun interessert i standarden på veien

Folket venter

Befolkningen kun interessert i en ting: standarden på veien – all den tid den er bestemt at skal komme – må ha så bra standard og funksjonalitet at man slipper å stampe i kø fordi noen skal sitte igjen med større fortjeneste i andre enden.

Folk vil slippe å stampe i kø

Så får vi se om det blir enighet mellom alle parter når saken kommer på bordet til høsten.

Eller om dette er en blindvei…