Tar grep om ensomhet i skolen

Yezzfest artikkel

Ved Jessheim videregående skole innfører de såkalt VIP-makkerskap som en prøveordning. Fordelene er mange.

VIP-makkerskap handler om å gi elever en trygg overgang fra ungdomsskole til videregående skole. Og når elevene på vg1 møtes til første skoledag denne uka, så er de allerede paret opp med en makker.

– Nytt i Norge?

– Ikke nytt i Norge, men det er nytt hos oss, og denne type ordning finnes på mange skoler, sier studieledere Brian Linke og Torun Nordgård.

Elever blir sett

Fortell litt om hva makkerskap er?

– Det er kort fortalt en forberedelse til arbeidslivet gjennom å øve på å være en god kollega, og så handler det om at den enkelte elev blir sett og at noen ikke faller utenfor, sier de to studielederne med ansvar for makkerordningen på skolen.

Det handler om at alle blir en del av et fellesskap

– Makkere settes tilfeldig sammen av oss, og så rullerer man i makkerskap hver fjerde uke. På den måten blir man kjent med flere enn den man – kanskje tilfeldig – havner ved siden av i klasserommet første dagen.

– Dette handler ikke om at skolen skal tvinge fram vennskap. Det handler om at alle skal være en del av et sosialt fellesskap, sier Nordgård til Jessheimpuls.

PARKANLEGG: Et stort parkanlegg er i ferd med å vokse fram i tilknytning til Jessheim videregående skole. 

Dette er opplegget

Å være i makkerskap betyr:

  • Å sitte ved siden av hverandre i klasserommet i alle fag elevene er i hel klasse
  • Makkere hilser på hverandre når de treffes, og makkere spør hverandre om hvordan helgen har vært
  • Makkere er oppmerksomme på om den andre trives. Har makker noen å være sammen med i friminuttene? Kommer makker på sosiale arrangementer med klassen eller i skolens regi? Ved bekymring så henvender man seg til lærer
  • Makkere kontakter hverandre ved eventuelt fravær – hvis en er borte så sender man en melding om morgenen for å høre om makker er ok
  • Makkere er ansvarlige for å ta notater eller gi videre utdelte ark til hverandre hvis en er borte i timen
  • I timene kan man be om å jobbe sammen i makkerskap eller i makkergruppe. Makkere kan også samarbeide om lekser

Mye av dette høres temmelig standard ut blant venner og vennegrupper på skolen. Men det er ikke alle som har venner eller et sosialt fellesskap på skolen, og makkerskap er ment å fange opp dem som er ensomme.

SAMLES: Parkanlegget kan også bidra til fellesskap blant elevene på Jessheim videregående skole.

Mange ensomme

– Ensomhet er et problem blant en del unge mennesker, sier Brian Linke.

– Det er ikke sikkert kjemien stemmer helt med tildelt makker?

– Dette er en øvelse i å være en god kollega; i arbeidslivet og som student vil alle oppleve å måtte jobbe sammen med folk vi kanskje ikke passer så godt sammen med. Og dette er noe av poenget med makkerskap – altså at man skal øve på dette, sier Linke og Nordgard.

– Men hvis det absolutt ikke fungerer, så vil kontaktlærer bidra til å finne en løsning.

Skolestart torsdag

– Og hvis makker slutter?

– Det er helt vanlig at noen slutter eller bytter klasse de første dagene, men lærer vil da finne en ny makker, enten ved å gjøre om makkergruppe til makkergruppe – eller ved å finne ny makker.

– Finnes det forskning som sier noe om dette fungerer der ute?

– Mellom 70 og 80 prosent av elevene har svart at de fikk en bedre skolestart med makkerskap, og mange har svart at fraværet trolig har vært mindre på grunn av makkerskap, sier Linke.

– Vi kommer til å evaluere dette hos oss etter dette året. Men nå ser vi først og fremst fram til å sette dette prosjektet ut i livet, sier de to lærerne ved den – enn så lenge – sommerstille skolen.