Høy temperatur rundt skulptur ved tjernet

Yezzfest artikkel

Engasjementet er stort rundt den planlagte skulpturen på haugen ved Nordbytjernet. Torsdag skal saken opp politisk.

Kommentarene er mange på Facebook-siden til Jessheimpuls i kjølvannet av saken vi publiserte om plassering og hvordan en planlagt skulptur vil se ut rent visuelt. Saken dreier seg om en milliongave fra Sparebankstiftelsen Dnb til Ullensaker kommune i form av en skulptur som er tenkt plassert på toppen av Nordbytjernet.

Les: Nå er skulptur og plassering klar

Essensen i en del av kommentarene er:

 • Ikke klatrevennlig
 • Ruvende
 • Plassèr skulpturen i sentrum eller ved stasjonen
 • Ja takk!
 • Heller toalettbygg, kiosk og vaktmester
 • Velg en annen plassering
 • Dette kan bli bra!
 • La toppen ved Nordbytjernet være i fred
 • Helst ikke, men hvis det likevel skal komme et kunstverk, så er dette passende

Realitetene i saken er som følger:

Plasseringen på Nordbytjernet er valgt av kunstner Camilla Løw selv. Hun har vært på befaring fem steder i Ullensaker, men den 41 år gamle samtidskunstneren vendte stadig tilbake til Nordbytjernet som arena for en skulptur. Nordbytjernet som plassering ble vedtatt politisk i mai 2017. Det var hovedutvalget for idrett, teknisk og kultur (HTIK) som fattet vedtaket:

 • Ullensaker kommune gir tilslutning til videre arbeid med formål om å skape en skulptur på angitt plassering ved Nordbytjernet
 • Ullensaker kommune går i dialog med kunstner slik at utformingen av skulpturen er forenlig med natur og friluftsinteresser
 • Skisseprosjektet av skulptur fremlegges for politisk behandling til endelig godkjenning når det foreligger

Kunstneren har sagt at hun ikke er ute etter å provosere eller støte noen med sine prosjekter.

– For meg handler det om at skulpturen glir inn der den står, og jeg er opptatt av at folk ferdes eller bruker området der mine kunstverk i offentlig rom blir plassert, har hun tidligere uttalt.

I saksdokumentet står følgende om hvorfor Nordbytjernet anses å være det beste stedet for skulpturen.

“Nordbytjernet er i dag et attraktivt friluftsområde gjennom hele året både for fastboende og tilreisende, med blant annet badeplass, turområde, akebakke, ski, Pilegrimsled, rekreasjonsområde for LHL-sykehuset og for hotellgjester på Gardermoen. Skulpturstopp og Camilla Løw sin skulptur vil tilføre Norbytjernet en ny dimensjon. Den vil bli et landemerke og kunne sees både fra Trondheimsvegen og når man beveger seg rundt tjernet. Med dette vil den tilføre Jessheim særpreg, identitet og attraktivitet og bidra til å sette byen på kartet.”

Det er hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur som onsdag skal behandle saken. Møtestart er 18.00 på rådhuset.

Les også: Politikerne har vedtatt å se på planene for hele Nordbytjernet