Har landet på nye Nav-lokaler

Yezzfest artikkel

Nav skal etter alle solemerker inn i de gamle lokalene til Skatt Øst. Leieprisen er lavere enn forrige gang de lokalene ble vurdert.

Nav skal som kjent ut av rådhuset, og prosessen med å finne nytt tak over hodet har vært en runddans som høyst sannsynlig lander samme sted som administrasjonen fant i tidlig i 2017 – lokalene Skatt øst nylig forlot i Trondheimsveien 82 på Jessheim.

Da den opprinnelige avtalen skulle inngås, så satte kommunestyret ned foten fordi det var ønske om at det måtte en anbudskonkurranse til.

Anbudskonkurranse ble iverksatt, og det kom inn ett tilbud: lokalene Skatt øst nylig forlot i Trondheimsveien 82 på Jessheim.

Bedre tilbud

– Tilbudet er noe bedre, sett med våre øyne, etter anbudskonkurransen, sier rådmann Rune Hallingstad til Jessheimpuls.

Lokalene er på rundt 2.000 kvadratmeter, og årlig grunnleie har gått ned fra 4,3 millioner kroner til 3.950.000 kroner. Med bakgrunn i tidligere erfaringer blir det et investeringsbehov til inventar på 6,5 millioner kroner, fordelt mellom Nav og Ullensaker kommune. I tillegg til leiekostnadene, regner man med årlige kostnader på en million kroner (felleskostnader, renhold og drift og strøm og vann).

– Og det er kommet på noen andre ting i avtalen, sier Jan-Roy Williams i Ullensaker kommune. Forskjellen kan sees i bildet under.

Opp til politikerne

Saken skal innom hovedarbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret på sin vei til endelig vedtak. Siste instans er kommunestyret 11. september.

Ved forrige korsvei var det Høyre som ønsket offentlig anbud. Arbeiderpartiet ønsket å bygge egne lokaler, mens Fremskrittspartiet ønsket å gå for Trondheimsveien 82 hele tiden. Rådmannen sin innstilling er å inngå avtale med brødrene Ole Kristian og Paal Mogens Furuseth.