Utbygger valgt – øker svømmehallbudsjettet

Yezzfest artikkel

Kommunen har landet på entreprenør for den planlagte svømmehallen på Jessheim. Klatrevegg og boblebad bakes inn i prosjektet, og kostnadsrammen økes med drøyt 71 millioner kroner.

Veidekke med Seby AS vant anbudskonkurransen om å bygge den planlagte svømmehallen på Jessheim. Budsjettrammen for svømmehallen blir totalt 363 millioner kroner, inkludert byggherrekostnader og sikkerhetsmarginer. Den økte budsjettrammen vi gi en økning i årlige finanskostnader på i overkant av 4 millioner kroner i året.

Lukkede dører

Formannskapet behandlet saken bak lukkede dører tirsdag denne uken, og saken skal igjen opp i formannskapet 4. september og i kommunestyret 11. september.

Vedtaket om bygging av svømmehall ble fattet i juni 2017, i noe som må beskrives som en opphetet debatt; mye av debatten gikk på inntjening i årene som kommer. Og det er med tanke på inntjening og det at den nye svømmehallen vil tiltrekke seg flere kunder at rådmannen foreslår i bake inn en del kvaliteter i svømmehallprosjektet:

  • Klatrevegg
  • Boblebad
  • stålbasseng
  • Hev- og senk-bunn i opplæringsbasseng
  • Barnesklie
  • Infrarød badstue
  • Boblebenk
  • Vannsprut i stup
  • Elektrolyse egenproduksjon klor
  • UV-behandling av vanninntak (sikrer god vannkvalitet og mindre behov for manuell oppfølging av vannprøver

PLASSERING:  Her – i det blå feltet – skal svømmehallen bygges. Rett sør for friidrettsanlegg og ved siden av flerbrukshallen. 

Styret i Ullensaker svømmehall KF anbefaler også at de såkalte opsjoner blir bakt inn i prosjektet.

“Foretakets vurdering er at dersom hallen først skal bygges så er de elementene som er nevnt som opsjoner i det vesentlige tiltak som vil heve kvaliteten på anlegget både sett fra et brukerperspektiv og et driftsperspektiv. De er hver for seg nøkterne elementer, og rådmannen slutter seg derfor til foretakets vurdering av at budsjettet bør ta høyde for en utløsing av opsjonene med forbehold for klatrevegg og boblebad som krever avgiftsmessig avklaring.” skriver rådmannen.

Økonomisk krevende

Rådmannen konkluderer i sin innstilling med at han finner kommunens samlede investeringsnivå krevende, men at administrasjonen forholder seg til kommunestyrevedtak om at det skal bygges svømmehall på Jessheim.

Blir det er myk politisk reise, så kan svømmehallen stå ferdig om et par års tid.

Uten å foregripe begivenhetenes gang, så er det grunn til å tro at debatten ikke er over i det politiske miljøet. Og Jessheimpuls har fått signaler fra flere partier om at inntjeningsbiten vil bli tatt opp i formannskapet og kommunestyret.

Prognosene som ble løftet fram under debatten i kommunestyret i 2017 varierte fra 170.000 til 262.000 besøkende i året – altså mellom 414 og 718 personer innenfor dørene hver dag – for at svømmehallen skal gå med overskudd.

Les: Stemning for å satse på eget svømmeanlegg

Les også: Planlegger massivt badeanlegg i ny bydel utenfor Jessheim