Endelig dato for åpning av hundepark satt

Yezzfest artikkel

Det blir åpning av hundepark nede ved området Gjestad 19. september. Parken blir Jessheims aller første hundepark.

Opprinnelig dato var satt til slutten av august, men Ullensaker kommune rakk ikke den datoen. Nå blir det imidlertid åpning med pomp og prakt og snorklipp ved ordfører Tom Staahle onsdag 19. september. Klokkeslettet er 15.30 den dagen.

SKILTET: Dette er reglementet for bruk av hundeparken.

Hundepark på Jessheim har vært etterspurt lenge, og politikerne vedtok i desember 2017 et legge en midlertidig hundepark til gressletta ved Gjestad. Det er satt av 500.000 til hundeparken.

HER: Hundeparken skal ligge der den røde sirkelen i kartet er.

– Plassering på området er avklart og oppdraget med å sette opp gjerdet er bestilt. Det blir åpning 19. september, får Jessheimpuls opplyst fra administrasjons.

Administrasjonen har vurdert forskjellige områder på Jessheim og omegn for plassering av en hundepark – og hva som må på plass for å etablere hundeparken.

  1. Rådhusparken
  2. Området mellom Gjestad og E6
  3. Gjestad Bo- og aktivitetssenter
  4. Nordby ungdomsskoles grusplass bak Calypso
  5. Romsaasparken
  6. Gamle Algarheim skole
  7. Kommende Gystadmarka bydel

Adminstrasjonen landet på Gjestad i sitt forslag, med mulig flytting til bydel Gystadmarka i framtiden.

Kommunestyret vedtok følgende:

  1. En midlertidig hundepark på Jessheim etableres i området ved Gjestad Bo og aktivitetssenter (nord for trafostasjon, mellom bygg og FV454 Dølivegen).
  2. Kostnader ved etablering legges inn i budsjett for 2018.
  3. Den midlertidige parken skal være operativ frem til minst en ny park opprettes.