Kirken lanserer naskeriprosjekt

Erfaringene fra Bærum er gode, og nå lanserer Jessheim kirke et forebyggende prosjekt rettet mot nasking i regi et samtaletilbud kalt 13-20.

Ved Jessheim kirke er det mer en trosopplæring og gudstjenester. Blant det mer utadrettede prosjektene finner vi 13-20, som er et samtaletilbud der unge folk kan snakke med voksne – i Ullensakers tilfelle diakonene Ragne Øybekk Sander og Anna Spilling.

– 13-20 er et samtaletilbud til unge mennesker, og vi er blant annet til stede på Jessheim videregående skole en gang i uka, sier Øybekk sander til Jessheimpuls.

Naskeriprosjekt

– I tillegg setter vi nå i gang et naskeriprosjekt sammen med Jessheim storsenter.

– Du må forklare nærmere?

– Hvis noen blir tatt for nasking på Jessheim storsenter, så blir de automatisk utestengt fra senteret og forholdet blir anmeldt. Naskeriprosjektet fungerer slik at den som er tatt for nasking får tilbud en samtalerekke som består av tre til fem samtaler med en av diakonene, sier Øybekk Sander.

– Dette er ikke trosopplæring. Vi snakker bare om tro hvis vedkommende ønsker å snakke om det. Det gjelder alle samtaler vi har gjennom 13-20.

– Og samtale hjelper?

– Det kan være mange grunner til at folk stjeler, og i det store bildet blir vi en gren til i det forebyggende arbeidet ut mot barn og unge. Vi jobber tett med politi, utekontakter, Securitas og forebyggende tjenester for barn og unge i kommunen.  Og vi ser at voksenkontakt og samtaler med voksne som har tid til dem, er viktig for unge mennesker.

LES: “Alle” vil bli natteravn

Voksne som har tid

– Når det gjelder naskerisamtalene, så avsluttes den siste samtalen med at man sier unnskyld til butikksjefen i den butikken man har stjålet fra. Mange opplever det som lettelse å kunne fri seg fra den byrden.

– Og man lærer at handlinger får konsekvenser?

– Ja, og man får mulighet til å gjøre opp for seg. Det er mulig å fortsette samtaler med oss hvis man ønsker det, sier Øybekk Sander.

I 13-20 arrangerer vi også foreldrekurs der digital vold, trakassering på nett og grensesetting er noe av det vi har kompetanse på – og som vi henter inn kompetanse til å snakke om.

Kommunal støtte

Prosjektet har fått kommunal støtte, og fra Ullensaker lensmannskontor er lovordene til mange om 13-20. Forebyggende arbeid handler om at mange nok voksenøyne følger med på ungdomsmiljøene og fanger opp dem som måtte stå i fare for å falle utenfor.

– Vi treffer unge mennesker i andre situasjoner enn andre som jobber forebyggende, blant annet treffer vi dem i konfirmantarbeidet, så jo flere miljøer vi treffer unge folk i, jo bedre oversikt har vi, sier Øybekk Sander.

– Vi ser fram til å samarbeide med 13-20 om dette prosjektet, og nyheten om oppstarten av dette prosjektet ble godt mottatt av butikksjefene på senteret, sier sikkerhetssjef ved Jessheim storsenter Kristian Sveen til Jessheimpuls.

– Er nasking og stjeling et stort problem?

– Årlig snakker vi om 90 personer – da snakker jeg om alle anmeldte forhold – i året, sier Sveen.

LES: Mannen som er helt ute