Turlaget setter spor etter seg

Yezzfest artikkel

Ullensaker Turlag markerer 150-årsjubileet til Den Norske Turistforening (DNT) ved å åpne splitter nye turstier i Åsmarka. Og du er invitert.

Søndag 16. september er det endelig åpning av de nye turstiene de iherdige dugnadsarbeiderne i turlaget har lagt ned 300 timer for å få ferdig. Planlegging og gjennomføring har tatt ett år, og turlaget har droppet stolpejakt til fordel for stolpefrakt denne sesongen.

MERKING: 300 dugnadstimer er brukt for at folk skal vite hvor de går i nærmiljøet.

DNT har som ambisjon å skapet attraktive, varierte og inkluderende tilbud i nærområdet, og Ullensaker Turlag har tatt den jobben på alvor.

SOSIALT: 1.233 medlemmer i turlaget har det både sosialt og hyggelig når det jobbes dugnad. Dugnasgjengen har jobbet ett år med merking av Åsmarka.

Synlig turlag

– Dere må da ha fått til utrolig mye på veldig kort tid?

– Vi er blant annet en del pensjonister som kan møtes på dagtid, og det hjelper sier leder av turlaget Atle Forbord til Jessheimpuls.  Men både han og primus motor for merkingen av turstier i Åsmarka Odd Trones er raske med å framheve den kollektive innsatsen som er lagt ned av veldig mange i turlaget.

– Og jeg må få understreke at vi har hatt et godt samarbeid og dialog med de 27 grunneierne i det området vi nå har merket. Det samme vil jeg si om samarbeidet vi har med Ullensaker kommune, historielaget og Børgeborgerne, sier Forbord. De to sistnevnte har bistått med navn, for områder er navngitt.

STOLPEFRAKTEN: Odd Trones og resten av dugnadsgjengen i turlaget har fraktet stolper og skilt inn i turområdet Åsmarka det siste året. 

– Dyrt dette her, Atle?

– Hvert skilt koster 500 kroner, og den totale summen er 40.000 kroner. Dette er fylkeskommunale midler og midler vi har søkt via DNT Oslo & Omegn. Men skiltene turlaget har satt opp er det kommunen som har betalt for.

I Åsmarka – der det blir markering og tur på søndag – er et satt opp 20 skiltstolper og et betydelig antall stolper med bilskilt, og det er satt opp totalt rundt 70 navneskilt og retningsskilt med avstandsangivelser i området. Tidligere er samme jobben gjort Langelandsfjellet og i Rambymarka.

GRAVALVOR: Odd Trones har hatt overoppsynet med jobben som er gjort i Åsmarka det siste året. Rosen går til alle, sier han.

30 kilometer turstier

– Med Åsmarka er det nå et sammenhengende området med 30 kilometer merkede turstier, men målet er må merke hele bygda, sier Atle Forbord.

– Men si litt om markeringen til helgen?

– Turstien i Åsmarka åpnes 11.00 på søndag. Oppmøte er ved Åssand  (mellom Ekornrud og Borgen, og det er merket langs Åsvegen, red.anm.), sier Forbord.

Det blir høytidelig snorklipp ved ordfører, og det blir arrangert minst en kort og en lang tur langs de nymerkede turstiene.

Med på turen er folk fra historielaget, og de vil fortelle om gravfeltet fra jernalderen på Skinnfellholtet. Der er det ni gravhauger. Og det blir servert jubileumsbøff til alle som dukker opp, i tillegg til andre overraskelser.

Ullensaker Turlag har 1.233 medlemmer. 146 av disse er under 14 år, og turlaget har hele 81 familiemedlemskap. Men det er plass til mange flere, understreker Forbord.

TURKARTET: Det kommer egne turkart, men foreløpig er det dette kartet som gjelder.