Ønsker kirke, park og gravplasser på Gystadmarka

Med opp mot 10.000 innbyggere i bydel Gystadmarka, så melder behovet for både kirke, gravplasser og parkanlegg seg.

Både Hovin menighetsråd og Ullensaker SV er på banen når det kommer til hva bydel Gystadmarka skal fylles med av aktiviteter og tilbud til de mellom 7.000 og 10.000 innbyggerne som kommer til å bo på det 700 mål nord-vest for Jessheim sentrum i framtiden. Det planlegges 3.600 boliger med en snittstørrelse på 75 kvadratmeter.

Ullensaker SV lanserer en park som er basert på utformingen til verdensparken på Furuset i Oslo, og Hovin menighetsråd ønsker å spille inn kirke og gravplasser i området.

SÅNN?: Slik ser parken på Furuset i Oslo ut. Ullensaker SV ønsker seg en variant av denne type parkanlegg på Gystadmarka.

JS natt juni artikkel

Ønsker bydel-kirke

Menighetsrådet spiller i brevs form inn at det bør settes av areal til et kirkelig lokale i områdeplanen for nordre del av Gystadmarka fordi:

  • Hovin menighet har cirka 70 prosent av kommunens befolkning som medlemmer
  • Gudstjenesteaktiviteten til menigheten er på oppadgående
  • Menigheten driver en betydelig virksomhet for barn, unge og voksne, og menigheten ønsker å utvikle dette potensialet
  • I Jessheim kirke er det årlig 1.000 arrangementer i året, og etterspørselen er økende – ikke bare fra kirkens medlemmer
  • Menighetens aktiviteter fungerer som et samfunnsliv og dekker et stort behov blant mange som har flyttet til kommunen, og mange av aktivitetene fungerer godt som integrering i lokalsamfunnet

LES: Bydel Gystadmarka tegner seg

– Med befolkningsveksten som har vært og er, så vil det være for liten kapasitet i Hovin og Jessheim kirker, skriver menighetsrådsleder Merete Ødegaard Thommesen i sitt brev til kommuneadministrasjonen.

– At det vil være behov for kirkelige lokaler i området Gystadmarka i og med den omfattende utbyggingen av området, er åpenbart. Det er Hovin menighets ansvar å påpeke og bekrefte dette behovet, er beskjeden til Ullensaker kommune fra Hovin menighetsråd.

– Samtidig minner vi om at gravplasskapasiteten kommer til å bli sprengt i nærmeste framtid, og at det må settes av arealer til gravplasser i kommunens områdeplaner, gjerne i forbindelse med utbyggingen av nordre del av Gystadmarka, fortsetter menighetsrådslederen.

LES: Her kommer nesten 8.000 sentrumsboliger

Flagger verdenspark

GRØNN OASE: Bydelen på Gystadmarka trenger en park som dette, flagger Ullensaker SV.

Det er tegnet inn grøntarealer og parkområder i den kommende bydelen, men Ullensaker SV og leder Mahmod Ahmad lanserer hva slags park som skal komme i området.

– Ullensaker SV ønsker i den kommende kommunestyreperiode – altså 2019 2023 – å jobbe for at vi får et politisk flertall for en annerledes aktivitetspark på Jessheim, sier Ahmad til Jessheimpuls.

SV: Mahmod Ahmad

– Hva slags park ser du for deg?

– Vi har valgt “Verdensparken” på Furuset i Oslo som et forbilde for vår park på Jessheim.

“Møteplasser er koblet opp mot eksisterende og ny vegetasjon, og ravineformer gjør sitt til at parken får interessante rom og myke former, som igjen brukes for å skape attraktive møterom og sitteplasser. Og fysisk aktivitet er også en del av det store bildet i parken på Furuset, sier Ahmad, som understreker at SV ikke ser for seg en blåkopi av parken i hovedstaden.

AKTIVT PARKLIV: Aktivitet må være en del av tilbudet i den parken Ullensaker SV vil ha på plass i løpet av neste kommunestyreperiode. 

– Men vi vil gjerne hente inspirasjon derfra. Vi tenker oss at «Frihetsparken» på Jessheim kan by på aktiviteter som blant annet aktiviteten parkour, frisbeegolf, utendørs kulespill, drager og andre varierte aktiviteter for mennesker av alle aldre.

– Men det er også viktig med møteplasser med steindekke, benker, griller, bålfat, urtehage, frukt- og bærhage; altså ett sted hvor man er fri og føler friheten til å drive med ulike aktiviteter.

– Det jobbes med helhetlige planer for Romsaasparken og for Nordbytjernet. Dere vil ikke lansere planene i de områdene da?

– I reguleringsplanen for Gystadmarka er det tegnet inn park. Vi ser for oss at det området er best egnet, sier Ahmad.

– Prislappen da?

– 65-70 millioner kroner hvis vi sammenligner med parken på Furuset. Men vi ser prosjektet gjennomført i et treårig perspektiv, med midler fra kommunen, Miljødirektoratet og andre fylkeskommunale ordninger.

LES: Skog og våtmark var dyrket mark