Trangt om barnehageplassen på Jessheim

Det søkes om flest barnehageplasser på Jessheim og Kløfta, og ikke alle kan regne med å få plass til sine små der de ønsker plass.

Det er fortsatt noe ledig kapasitet både på Jessheim og Kløfta, men ikke i de barnehagene der trykket er størst – altså området Gystadmarka/Nordbymoen og Jessheim sentrum (Verkensvegen, NOrlandia. Romsaas, Rosenlund familiebarnehage, Kverndalen og Jessheim barnehage.

Folk må påregne å ta i mot barnehagetilbud i andre deler av Jessheim enn der de bor.

SØKERTALL: Så mange har søkt om barnehageplass i de forskjellige områdene i Ullensaker. Ikke alle på Jessheim vil få ønsket sitt innfridd.

JS natt juni artikkel

“Hva som er en rimelig avstand til barnehagetilbudet varierer sterkt fra en forelder til en annen, men de som disponerer bil vil greit til tildelt en plass i noen år framover.”, heter det i saksdokumentet politikerne i disse dager har på sitt bord. Det er nettopp barnehagekapasitet for de neste 20 årene som er oppe politisk.

Kommunale plasser

Hvordan ser så det store bildet ut på barnehagefronten?

  • Basert på prognoser fra Statistisk sentralbyrå så kommer Ullensaker til å få stor økning av barn i barnehagealder fram til 2040, totalt nesten 1.600 barn hvis sterk vekst slår til.
  • Ullensaker vokser raskt og befolkningen er ung, og kommunen står overfor nye utfordringer knyttet til etablering av det de i kommunen kaller “trygge og gode oppvekstareaner”.
  • Ullensaker kommune er for øvrig i gang med å legge løpet for et helhetlig læringsløp, og i det arbeidet blir de kommunale barnehagene viktige.
  • I dag er 17 prosent av barnehagene (fire på Jessheim og tre på Kløfta) i Ullensaker kommunale og 83 prosent er private barnehager.

Rådmannen skriver i saksgrunnlaget at:

“Ullensaker trenger en større andel kommunale barnehager for å ,unne møte krav til kommunen som er nedfelt i lov og forskrifter vedrørende helhetlig læringsløp og at “kommunal andel av barnehageplasser anbefales økt fram mot 2030 for å sikre at kommunen er i stand til å ivareta sine oppgaver.”

Rådmannen skriver også at beregninger med “utgangspunkt i dagens struktur viser at det kan lønne seg rent økonomisk å øke den kommunale andelen av barnehageplasser.”

LES: Politisk saksgrunnlag om barnehagekapasitet i framtiden

Større barnehager

Og rådmannens konklusjon?Det etterstrebes å bygge ut flest kommunale plasser i perioden.Det må også tas stilling til hvor barnehager skal etableres og hva som er en rimelig reisevei fra hjem til barnehage.

  1. Det utarbeides mulighetsstudier for Jessheim og Kløfta. Dette ivaretas i budsjett 2020 og økonomiplanen 2020-2023.
  2. Som en del av dette arbeidet utarbeides det et romprogram for kommunale barnehager med tanke på å skape store driftseffektive barnehagebygg for fremtiden der både pedagogisk retning, barnas behov ute og inne, personalets behov for fasiliteter, en god miljøprofil og økonomisk effektiv drift er ivaretatt.
  3. Det iverksettes (de liker det ordet i kommunale papirer) prosesser med tanke på arealer til kommunale barnehager.
  4. Rådmannen vurderer om dette kan gjøres i 2019/2020 innenfor ressursrammene.

Så må innbyggerne som har søkt om plass til sine barn vente i spenning for å se om de har fått plass der de ønsker i år. Men i framtiden blir det bedre, er planen til Ullensaker kommune.

PS! Bildet er tatt fra Barnas Jessheimløp i august i år.