Forebyggende offensiv på ungdomsskolene

Yezzfest artikkel

Alle gode forebyggende krefter går sammen for å hamre inn i hver eneste skoleelev på 8. trinn at “Du er viktig”. For det finnes mange unge som feilaktig ikke synes så godt om seg sjøl.

Skolene, politiet, FABU, rusavdelingen i kommune, helsestasjonene og barnevernet og SLT (som står for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) har vært fast på skoler for å orientere om stort og smått av utfordringer ungdommer kan risikere å stå overfor.

– Men nå har vi satt det i system i form av et tverrfaglig undervisningsopplegg på skolen i samarbeid med forskjellige forebyggende tjenester i kommunen, sier Lienke de Laat. Hun er SLT-koordinator i Ullensaker kommune og et slags nav – eller bindeledd – for alle instansene som jobber med forebyggende arbeid i Ullensaker.

LES: Mannen som er helt ute

I morgen kveld – tirsdag – lanseres hele prosjektet med en foreldrekveld i aulaen på Jessheim videregående skole. Egentlig ikke for å fortelle foresatte om hvor farlig alt mulig er der ute i ungdommenes verden. Det handler mer om å formidle hva som finnes av forebyggende tjenester, ansiktene bak titlene og hva de faktisk kan tilby foreldre og unge.

Skikkelig opplegg

LES: Eksperimentering med kjemisk dop i ungdomsmiljøet

Og foreldre og foresatte får høre om undervisningsopplegget som rulles ut på 8. trinn på alle ungdomsskolene i kommunen, og det er i korte trekk dette:

  • Rusavdelingen informerer om alkohol, cannabis og MDMA og –  for eksempel – hva kortsiktige konsekvenser er hvis man blir tatt for dette.
  • Utekontaktene forteller om ungdomsmiljøet, at det er lov å si nei, at det er greit å si fra, hvem man kan si fra til.
  • Barnevernet ønsker å ufarliggjøre og avmystifisere barnevernet som hjelpeorgan, forklare barnevernets arbeidsmetoder og hva barnevernet kan bety av hjelp for den enkelte.
  • Politiet skal snakke om sosiale medier, rus (og løsninger hvis man blir tatt for rus), nasking, vold, våpen og slåssing – i tillegg til hva som fører til anmeldelser og konsekvenser

“Du er viktig”

LES: “Alle” vil bli natteravn

– “Du er viktig” er et godt og beskrivende slagord for dette prosjektet, for det er veldig mange unge som sliter med dårlig selvtillit, dårlig selvbilde og ensomhet, sier SLT-koordinator Lieneke, som er stolt av studieopplegget som LOS-veileder Sunna Ingvarsdottir har laget til bruk på skolene, og undervisningsopplegget tar nettopp opp i seg dette med selvtillit og selvbilde blant unge. Og – for den som lurer – en LOS-veileder jobber med elever som av forskjellige årsaker lider av skolevegring eller står i fare for ikke å stå skoleløpet ut.

Forebyggende arbeid blant barn og unge har stått sterkt i Ullensaker de siste 20 årene. Mange tjenester som ikke er lovpålagte har blitt prioritert av politikerne, og det er et finmasket nett som bedriver forebyggende arbeid, og rådmannens budsjett i fjor var rettet direkte mot barn og unges levekår.

LES: Kirken lanserer naskeriprosjekt

Foresatte først

Første etappe i dette opplegget er som nevnt tirsdag, og det er egentlig bare å oppfordre foresatte til å møte opp på Jessheim videregående for en introduksjon. Representanter fra kommunens forebyggende tjenester er til stede for å ta tak i potensielle ungdomsproblemer. Da forventes det at første etappe med foresatte blir både bra og at det er trangt om plassen.

PS! På bildet i saken ser vi Lieneke de Laat (t.v.), Linda Fevang og Sunna Ingvarsdottir.