Foreløpig stopp for helsehus i sentrum

Foten er foreløpig satt ned for helsehus på den lille sentrumstomten like ved Jessheim kirke. Men jubelen står ikke i taket av den grunn.

For Arbeiderpartiets Asbjørn Gundersen var det gledelig gløtt av lys å få gjennomslag for sitt forslag om at “saken utsettes til tomta og området er avklart i et helhetlig byutviklingsperspektiv.”

– Men det er ingen grunn til å tro annet enn at salg av den tomten kommer til å gå gjennom i kommunestyret så det suser, sier Gundersen til Jessheimpuls dagen før formannskapet behandler saken.

Det var partiene Ap,SP, MDG og V som fikk flertall i hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur. Høyre og Fremskrittspartiet stemte mot.

JS natt juni artikkel

TOMTEN: Dette er tomten det er snakk om å selge for bygging av helsehus for eldre i Jessheim sentrum.

Politisk bilde

For den som står utenfor politikken og avgjørelsene som tas politisk i det daglige, så kan akkurat denne saken sees som et bilde på hvordan det politiske terrenget er et snaut år før kommunevalget i 2019?

– For meg er denne saken et kjennetegn på hvordan tankegangen er “her og nå” istedenfor å se et helhetlig bilde av hvordan vi skal utvikle sentrum, sier Gundersen.

– Har vi spurt noen utbyggere her i sentrum om de kunne tenke seg å ta høyde for eldreboliger i sine prosjekter. Det ville vært bedre å gjøre det på den måten enn å bygge på denne tomten som ikke er egnet, sier Gundersen, som i sin tid også var mot plasseringen av Jessheim kirke der den står i dag.

Hvorfor?

– Jeg har alltid tenkt at akkurat disse tomtene burde kommunen spare til utvidelse av rådhus og sånne ting. Men dette var lenge før jeg kom inn i politikken, altså.

– Langsiktighet

– Men jeg savner at vi politisk tenker langsiktig og helhetlig når det kommer til utvikling av både sentrum og Jessheim for øvrig, sier Gundersen.

– Løpet er kjørt i denne saken når kommunestyret – eller formannskapet – griper tak i forslaget fra deg i hovedutvalget?

– Ja, såfremt Kristelig Folkeparti ikke innser at kirken forsvinner fordi den bygges inne, eller at skepsisen fra naboene (Sentrumshagen, red.anm.) blir tatt opp. Det blir uansett høyt med 8 etasjer på den lille tomten her. Men jeg er redd at dette salget går gjennom, avslutter Gundersen.

– Beste tomten

Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen uttalte følgende til Jessheimpuls da salg av tomten skulle opp politisk for halvannen uke siden eller så:

– Det er viktig å fokusere på at tomten selges for å møte et stort behov, og at det vil være en fantastisk plassering for de som får gleden av å bo her. Det er samtidig naturlig at naboer er skeptiske til et nytt bygg av en viss størrelse på naboeiendommen, men samtidig er komiteen klar på at den som kjøper og utvikler eiendommen bør hensynta naboen i nord.

Formannskapet behandler saken tirsdag. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken 23. oktober.

LES: Uenighet om helsehus i sentrum