Bryter barriere for spillemidler

Det søkes om rekordhøye summer innen spillemidler i Ullensaker. Vi er på høyde med de største norske byene.

To mann jobber på spreng for å få ferdig en politisk sak med prioritert liste for spillemidler i Ullensaker, og for neste år snakker vi om en totalsum på godt over 100 millioner kroner til prosjekter i kommunen vår – nesten 113 millioner kroner, for å være helt nøyaktig.

Litt tall og fakta innledningsvis:

 1. Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk Tipping, og fordeles hvert år av Kulturdepartementet
 2. I fjor var det nesten 1,5 milliarder kroner til søknadspotten til bygging av idrettsanlegg
 3. Ullensaker kommune hadde i 2017 søknader for rundt 40 millioner kroner inne
 4. For kommende år er beløpet nevnte 113 millioner kroner – det er realistisk å håpe på tilslag på mellom 15 og 20 millioner i spillemidler for 2019.

To anlegg drar opp

Det er logiske grunner til at søknadssummen er nesten tredoblet sammenlignet med året før, og de grunnene er den kommende svømmehallen og Bakkedalen på Kløfta.

– Ullensaker definert som presskommune, og vi er på samme liste som store norske byer som Drammen, Kristiansand og Bergen, sier idrettsrådgiver i kommune Haakon S. Fjone.

JS natt juni artikkel

På Romerike er det Ullensaker og Bærum på Akerhus-nivå – som er i samme divisjon når det kommer til trykk rundt anlegg og spillemidler.

– Men til saken, karer. Hva slags anlegg finner vi på listen som skal behandles i idrettsrådet og politisk i nærmeste framtid?

– Det er som nevnt Ullensaker svømmehall og Bakkedalen som drar opp totalsummen, sier Vidar Bjørkli, også han involvert i idrettens og friluftslivets kår på fulltid i kommunen.

Svømmehallen

La oss ta den kommende svømmehallen først. Der søkes det om midler for:

 • Overvåkings- og sikkerhetsutstyr
 • Sosiale rom, klubblokaler og ekstra garderober
 • Opplæringsbasseng
 • Opplæringsbasseng med såkalt hev og senk
 • Stupebasseng

Totalt snakker vi om drøyt 60 millioner kroner i spillemidler.

Bakkedalen

 

BAKKEDALEN: Slik ser skissen av Bakkedalen ut. Det blir et nydelig område, med parkanlegg og mye for mosjonister og idrettsfolk.

I Bakkedalen – hvor det også kommer til å bli et nydelig parkområde – er det søkt midler for å realisere blant annet:

 • To nye kunstgressbaner med undervarme og en bane uten undervarme
 • Idrettshus
 • To sandvolleyballbaner
 • Tre tennisbaner med lys
 • Tursti med lys
 • Aktivitetsområde
 • Utendørs innebandybane
 • Utebord for bordtennis
 • Treningsapparater
 • Klatreanlegg
 • Parkour
 • Isbane

Nærmiljøanlegg

TRENINGSAPPARATER: Det er allerede flere områder som har treningsapparater på Jessheim, Sand og Nordkisa. Dette er et treningsanlegg for parkour.

Det mange kanskje ikke vet er at det er fullt mulig for velforeninger, idrettslag og andre å søke om spillemidler til nærmiljøanlegg, så lenge de er åpne for alle. Noen som har søkt er.

 • Sand IL har søkt om penger til sykkelbane av formatet “pump track”
 • Ullensaker kommune har søkt om penger til rehabilitering av tennisbanen i Magasinleiren
 • Ullensaker kommune har søkt om penger til å rehabilitere basketballbanen ute
 • Ullensaker kommune har søkt om penger til å lage aktivitetsflate på Algarheim skole

Andre anlegg det søkes om spillemidler til er:

 1. Tredje etappe av spillemidler til is- og flerbrukshallen
 2. Miklagard golfbane for etablering av 7 nye hull
 3. Hauerseter Sk for etablering av vedlikeholdshus
 4. Rehabilitering av gulv i Alf-hallen
 5. Orienteringskart for Brennifjellet
 6. Kampsportlokale i flerbrukshallen

At vi har passert 100 millioner kroner i søkte midler viser mye av det trykket vi har i Ullensaker, sier Fjone til Jessheimpuls.

Og trykket ser ikke ut til å bli mindre de neste årene heller.