Jessheims nye ungdomshus?

Yezzfest artikkel

Er dette det framtidige ungdomshuset i Jessheim sentrum? Hvis det er opp til kulturrådet så.

Det gamle administrasjonsbygget og pakkhuset er i ferd med å omsettes til bygg der det frivillige bylivet skal leves til fulle. Kontrakter er underskrevet, driftsform og ansvar for dagliglivet er i ferd med å overlates til Frivilligsentralen i kommunen.

PAKKHUSET: Det gamle pakkhuset begynner å ta form innvendig.

Ullensaker kommune har som kjent kjøpt de to byggene av Jessheim Byutvikling AS, og det var bare sjarmøretappen i form av endelig vedtak om permanent tak over hodet for frivilligheten i sentrum av byen – etter en tur innom kontrollutvalget og redegjørelse for både pris og framgangsmåte inn mot kommunalt kjøp og eie av byggene.

Gamle realskolen

LES: Nå skrives foreløpig siste akt

Så kom forslaget fra Arbeiderpartiet om at også ungdommer og utekontakter må få plass i Frivillighetens hus, og det er den saken som nå skal opp i kommunestyret 23. oktober.

LES: Anker både ungdom og frivillige til kommunestyret

Kulturrådet har jobbet med den muligheten, og har landet på at et eget hus i sentrum er den beste løsningen. Og den løsningen er det gamle skolebygget (realskolen) som ligger på området til Allergot ungdomsskole. Kulturrådet begrunner dette valget slik:

“Vi mener det i umiddelbar nærhet finnes andre ledige lokaler som med fordel bør vurderes som alternativer for slik bruk. Vi stiller dette som forslag til samtlige politiske partier for videre oppfølgning: Realskolebygget ved Allergot Ungdomsskole.”

Egner det gamle bygget ved Allergot ungdomsskole seg som ungdomshus?
Stem

Ap kan bli med

– Hva tror Arbeiderpartiet om denne løsningen, Eyvind Schumacher?

– Det høres ut som et alternativ som vi kan vurdere dersom vi ikke får flertall for å gjøre plass til de i frivillighetens hus, sier Schumacher, som understreker at Ap foretrekker Frivillighetens hus.

– Hvorfor?

– Disse byggene er mer sentrumsnære, og vil bli enda mer sentrale i fremtiden med en over- eller undergang direkte til sentrum. Saga-husene er jo også mye finere, og et ungdomstilbud der ville bidratt til mer byliv både i Saga-parken og i området forøvrig, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved neste valg.

Politikerne behandler denne saken i kommunestyret 23. oktober.

Vi har en drøm om å flytte inn rundt nyttår eller så, sier Frivilligsentralens Rita Fjeld Hovden.