Vi er blitt et ganske bra kastesamfunn

Yezzfest artikkel

I år er det 20 år siden Øras begynte med sortering av matavfall, og vi ullsokninger står for nesten halvparten av husholdningsavfallet det mottar på Dal. Ganske flinke til å sortere er vi også.

Øvre Romerike Avfallsselskap fikk i fjor inn totalt 11.562 tonn med husholdningsavfall (mat og restavfall), og 5.481 tonn av dette avfallet kom fra Ullensaker.

Øras mottar 2.655 tonn matavfall fra de fire kommunene anlegget betjener – Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal.

Ganske flinke

– Dette høres jo ganske bra ut, men er vi flinke til å sortere i grønne poser?

– Vårt inntrykk er at mange er flinke til å sortere i grønne poser. Vi håper at det som legges i de grønne posene er rent avfall, for det er råvarer vi kan bruke til å utvinne andre ting, sier Stine Granlund hos Øras.

Og matavfallet vårt blir til:

  1. Biodrivstoff tilsvarende 1.5 millioner liter diesel
  2. Fytende biogjødsel som medvirker til en produksjon av ca 10 millioner brød!
  3. Biorest i retur til ØRAS for produksjon av ca 2700 tonn jord, nok til å dekke ca 7 fotballbaner (à- la Ullevål stadion)

Sped begynnelse

Det knyttet seg stor spenning til den optiske avfallssorteringen i 1998, og siden starten har 50.000 tonn matavfall blitt til kompost og jordprodukter som forbrukerne drar nytte av. Alternativet hadde vært å brenne avfallet, slik det ble gjort mange andre steder.

I 2008 ble det investert i et såkalt trommelkomposteringsanlegg, som reduserte forbehandlingstiden på komposten fra 8-12 uker i rankekompost til 8-12 dager i tromlene.

Et tilhørende ozonanlegg sørget da for at mye av lukten, som anlegget hadde vært plaget med i flere år, ble borte.

Fra slutten av 2016 begynte ØRAS å sende de grønne posene direkte til Romerike biogassanlegg, og det er på mange måter her “slaget” fortsatt står: å få etternølere og dem som ikke bruker grønne poser til matavfall til å bli en del av laget.

– Er det så nøye da?

– Er det så nøye da?

– Det er som sagt en råvare, og nytteverdien er som sagt stor ved å sortere matavfallet, sier Granlund.

Og til slutt noen “fun facts” på nasjonalt nivå:

  • Hvert år kaster nordmenn over 300 000 tonn mat som kunne ha vært spist?
  • Av alle eggene vi kaster årlig i Norge kunne vi lagd 3 millioner omeletter. Dette er egg som kunne vært spist.
  • Dersom vi la alle brødene vi kaster i Norge i året på langs i en rekke, hadde de nådd fra Nordkapp til Cape Town og tilbake igjen.

PS! Dronefoto av den eminente Bjørn Hytjanstorp