Driftsavtale vedtatt – ingen beløp nevnt

KOMMENTAR

Frivilligheten flytter inn i administrasjonsbygg og pakkhus, men ingen vet hvor mye det vil koste kommunen å drifte de to byggene, kom det fram i kommunestyret tirsdag kveld. 

– Det skal vedtas en driftsavtale for de to byggene, men det er ikke redegjort for en eneste kostnad, sa Senterpartiets Lars Halvor Oserud Stokstad fra talerstolen. Han ble forsøkt kontret i senk av FrPs Ståle Lien Hansen om at det ble da ikke stilt spørsmål ved kostnader da samtlige partier vedtok svømmehall.

– Men vi hadde da et estimat å ta stilling til om drift av svømmehallen, repliserte Oserud Stokstad.

Svømmehall som skjold

LES: Utbygger valg – øker svømmehallbudsjettet

Svømmehallen – og hvem som stemte hva i den saken – ble i det hele tatt trukket fram en rekke ganger under de forskjellige debattene den tiden Jessheimpuls var til stede i kommunestyret, uten at vi helt forstår hvorfor.

Realitetene rundt svømmehallen er som følger:

  1. Samtlige politiske partier stemte for at det skal bygges svømmehall som totalt vil koste 363 millioner kroner
  2. Fremskrittspartiet har en protokolltilførsel i et senere vedtak om å øke beløpet med 71 millioner kroner

LES: Høye bølger og enstemmig vedtak

Ikke svømme mer

Og vi sitter med en følelse av at det er denne protokolltilførselen Lien Hansen og hans parti nå skyver foran seg og viser til når det snakkes om ansvarlighet fra talerstolen – tre ganger før kommunestyret var halvveis gjennom sakslisten tirsdag kveld.

Vi vet som sagt ikke hvorfor, men vi er av den oppfatning av at alle politiske partier sitter i samme båt i saken om svømmehall. En protokolltilførsel og et nei til merkostnad fra Frp forandrer ikke det store bildet i veldig stor grad når driften av svømmehallen en gang skal evalueres.

For prognosene for overskudd er ikke gode. Det er så å si alle enige om.

LES: Lovprising og økonomisk stillhet rundt svømmehallen

Det ble uansett vedtatt å se hvordan driften av de to byggene til frivilligheten har vært etter ett år. Senterpartiet fikk flertall for det punktet.

Ungdomshus-nei

Det har vært lang natts ferd mot endelig avgjørelse for administrasjonsbygget og pakkhuset som står på området til Jessheim Byutvikling AS, og 10 måneder etter at den politiske posisjonen la fram nyheten på selveste budsjettdagen i 2017 har det vært humper i kjørebanen mot endelig avtale.

Men nå er det meste klart, og i kjølvannet av at Arbeiderpartiet anket saken om å innarbeide ungdomshus i de to byggene så er det nå klart at det blir sendt en anmodning til administrasjonen om å utrede ungdomshus i nærheten av Jessheim sentrum slik at de unge i Jessheim øst kan ha sitt sted å henge – på samme måte som ungdomshuset Calypso er stedet for de unge på andre siden av Jessheim.

Vi skal ikke påstå at posisjon og opposisjon kappes om å be om denne utredningen, men det var Frps Ståle Lien Hansen som vant kappløpet til talerstolen (vi snakker i bilder her) mot Aps ordførerhåp Eyvind J. Schumacher.

Det gamle realskolebygget på eiendommen til Allergot ungdomsskole er så å si rivningsklart, og det er tiltenkt voksenopplæringen – om noen – i framtiden.

Men nå det vedtatt at frivilligheten skal inn i de to byggene, og muligens rekker Frivilligsentralen å flytte inn før jul. Så får ungdommene sitt ved en annen korsvei.

Så lyder i hvert fall vedtaket.