Tilbakeblikk på et fargerikt år

Med åpningen av Skovly ble mye av parkeringsutfordringene i sentrum håndtert. Nå er planleggingen av etappe hvert øyeblikk i gang.

Ordfører Tom Staahle klippet snoren da Tore Kværner og Olav Thon åpnet bygget som rommer opp mot 800 parkeringsplasser, XXL, Power G-Max, Normal, Nærbakst og Norrøna.

– Hva ser du i bakspeilet etter dette året?

– Jeg synes det er gledelig at vi med Skovly fikk bedret parkeringssituasjonen – betraktelig vil jeg si – i sentrum. Det er vesentlig mindre trykk på rådhusplassen og parkering der, og vi ser selvfølgelig at omsetningsutviklingen vår har vært positiv; vi har hatt nærmere 11 prosent økning i omsetning siden Skovly åpnet, sier Kværner.

Økt aktivitet

Flere lett tilgjengelige  parkeringsplasser i p-hus betyr også at flere besøker Jessheim og at vi før mer liv og aktivitet i sentrum. Ikke bare hos oss, men i hele sentrum, sier Kværner.

JS natt juni artikkel

– Skovly 2 ligger nå og venter på igangsetting?

– Vi kaller det Skovly Øst, og vi går i gang med den konkrete planleggingen av det prosjektet etter at feiringen av Fakkelsenteret har lagt seg, sier Kværner.

Asfaltarbeider

– Ditt forhold til Fakkelsenteret?

- Jeg var faktisk med og la asfalt rundt Fakkelsenteret i 1968. Da satt jeg i fanget på han som hadde ansvaret for dampveivalsen og fikk lov til å styre den, sier han mens smilet går nærmest helt rundt.

– Jessheim hadde nok sett annerledes ut i dag hvis ikke Fakkelsenteret hadde vært bygget. Dessuten er det litt morsomt å lese gamle avisutklipp fra tidligere tider. Der skrives det om at kommunene rundt er bekymret for handelslekkasjen til Jessheim, og på Jessheim ble det skrevet om parkeringsproblematikk.

Jessheims handelshistorie kan siden 1968 i grove trekk beskrives slik:

  • Med 24 nye forretninger og 80 ny p-plasser ble Jessheim et attraktivt handlested.
  • Jessheimdagene, som så sitt lys i 1970, satte Jessheim skikkelig på kartet.
  • Forventningene rundt senteret ble overtruffet og man snakket om veksten som var større enn i Lillestrøm.
  • Viseformann i handelstandens styre, Adolf Laache pekte på at Ullensaker vil få 26000 nye innbyggere dersom Gardermoen blir storflyplass.
  • Fremsynte var de i alle fall i 1968, selv om flyplassen kom 25 år senere enn forventet.