Hedret hverdagsheltene “på gølvet”

Årets fineste kveld der vi kan kaste glans over dem som har jobbet hardt og lojalt for innbyggernes beste i 25 år, sier personalsjef Anne-Berit Steen Andersen.

For der ordfører og politikere og administrasjonens ledere figurerer på bilder og i offentligheten for øvrig, så er det folkene “på gølvet” som står i det når omorganiseringer, omstillingsprosesser og annet som lukter av både ineffektivitet og kaotiske dager iverksettes, som det heter i byråkratiet.

Torsdag kveld et knippe trofaste ansatte hedret med taler, tre retter og godt i glasset på Herredshuset. De lojale ansatte som rundet 25 år er:

Roland Jansson Gøsta

Begynte i februar som vaktmesterassistent ved Vesong ungdomsskole. Senere fast stilling som vaktmester ved Vesong og Bakke. Vaktmestertjenesten ble senere samlet i team under ny enhet som Bolig- og eiendomsetaten. Bolig og eiendomsetaten ble i 1999 kommunale eiendommer. Roland er fortsatt i samme arbeidslag.

Hilde Mathiassen

Begynte høsten 1993 som kjøkkenassistent Ullensaker sykehjem. Har i perioder hatt  vikariat som kokk ved sykehjemmet. Fra 2007 fast inn i stilling som kokk ved Gystadmyr, hvor Hilde fortsatt er ansatt.

Kari Gjerdingen

Kari begynte 05.01.1993 som Vikar ved alarmsentralen, senere fullmektig ved alarmsentralen fram til nedleggelse av alarmsentralen fra 2002 . Kari ble overtallig og ble da overført til  PRO Gjestad kafe PRO Vest. Her ble det omtrent halvannet år før det igjen ble nedleggelse.  Kari ble overtallig høsten 2003 og sa ja takk til stilling som portør/servicemedarbeider. Etter mange stabile år er hun fortsatt ved PRO Jessheim Øst som servicemedarbeider.

Lill M. Furuseth

Begynte som ekstrahjelp og vikar april 1993 ved Maurstien treningsbolig 1. januar 1994. Hun hadde vikariater frem til ansettelse i fast stilling 1995. Jobbet som hjelpepleier/miljøarbeider ved flere av boligene innen BMB. I en periode som ledende miljøterapeut ved Skogtun/Vannvegen/Bjørmoen. Ferdig vernepleier i 2012 og jobber nå som vernepleier ved Skogtun.

Per Ingar Roland

Per Ingar begynte sommeren 1993 som fagarbeider i en fast stilling. Per Ingar har vært aktiv som reserve i brannvesenet i mange år. I 1996 ble han formann, og i 2015 driftsleder.

Odd Kristian Amundsen

Begynte høsten 1993 som vedlikeholdsarbeider og som senere ble endret til fagarbeider. Odd Kristian har hele tiden vært i enheten VARV. I tillegg mange år deltatt aktiv med i vaktordningen ved driftsavdelingen i  VARV.

Elin Smestad

Begynte i et vikariat som hjelpepleier 1.6.1993 og ble senere fast ansatt ved Ullensaker alders- og sykehjem. Fra 1998 fikk hun et vikariat som helsesekretær ved helsestasjon, som senere ble fast stilling. Elin har vært der siden.

Gunn Helen Nibe

Gunn begynte i et vikariat høsten 1993 som sykepleier i 75% stilling. Årene 1997 – 2002 arbeidet Gunn som sykepleier ved PRO’ene, og hun tok utdanning som helsesøster. Begynte i 100 prosent stilling som helsesøster fra 2003.

Kjersti Iren Grønvold

Kjersti begynte som lærer ved Hovin skole høsten 1993. Hun var i noen måneder konstituert i stilling som rektor i 2008 før hun begynte på Gystadmarka barneskole som adjunkt når den sto ferdig høsten 2008. I 2011 ble Kjersti tilsatt som avdelingsleder ved Hovin skole, hvor hun er fortsatt.

Nina Elisabeth Holm

Nina var en kort periode innom Ullensaker kommune gi 1991 i forbindelse med prosjektet «arbeid for trygd». Nina fikk senere et vikariat som fullmektig og var inne i flere arbeidssteder i Ullensaker kommune, blant annet sosialkontoret.  I forbindelse med omorganiseringen i 1999 ble hun overført til enheten Bolig, bistand og kvalifisering. Fra 2009 var hun saksbehandler ved NAV Ullensaker. I 2012begynte begynte hun som  konsulent ved Jessheim skole og ressurssenter.

Randi Skedsmo, Unni Andersen og Elin Gjelsvik var ikke til stede denne kvelden.