60-åring i god marsjfart

Det begynte som en slags rivalisering mellom to skoler. Resten er 60 år gammel korpshistorie.

Lørdag kveld trommes det sammen og blåser opp til korpsfest i Kong Rakne. Da markerer Ullensaker skolekorps at det er 60 år siden oppstarten.

Og hvor startet det hele?

Jo, i januar 1958 ble Nordkisa Skoles Guttemusikkorps stiftet – av foreldrelaget ved skolen. Foreldrelaget ved naboskolen på Algarheim ville ikke være dårligere, så derfor ble Algarheim Skoles Musikkorps stiftet 3. april 1959.

Foreldrelagene drev skolekorpsene i mange år, men utgifter til instrumenter, uniformer og annet slet på, og i 1974 ble Nordkisa-korpset lagt ned. Det så dagens lys igjen i 1980, etter flere forsøk på oppstart i mellomtiden.

JS natt juni artikkel

Første show i ´59

På Algarheim fikk man de første instrumentene i juni 1959, og den første konserten var på skolen allerede i november samme år. Full uniformering ble det derimot ikke før i 1966.

Allerede fra tidlig på 60-tallet rekrutterte korpset musikanter fra tidligere Lund skole. Og da ”storkretsen” Borgen ble etablert i 1982, ble det innledet samarbeid med denne for ytterligere å styrke korpset. De to korpsene begynte å samarbeide sammehøst, altså i 1982. Samarbeidet førte til bedre rekruttering, og korpset fikk større og bedre besetning.

Slått sammen

Foreldreutvalgene ved de to skolene drev korpset helt fram til 1986. I 1994 ble de 2 korpsene formelt slått sammen og fikk navnet Algarheim/Nordkisa Skolekorps. Korpset hadde en jevn og stabil drift gjennom 90-årene.

Mange av musikantene bodde på Skogmo, og da den nye skolen ble ferdig var det naturlig at man også begynte å rekruttere medlemmer derfra.  Etter hvert ble Skogmo skole base for korpset.

Skogmo

Korpset rekrutterte nå musikanter fra Algarheim, Borgen, Nordkisa og Skogmo skoler, og i 2004 valgte man å endre navn til Ullensaker skolekorps.

I Ullensaker og omegn finnes mange musikanter og ikke minst foresatte som har hatt et stort hjerte for korpset og kjenner korpset som «sitt». Noen har fått sin første innføring i musikkens verden gjennom skolekorpset og har fått musikken som levevei, og de aller fleste vil vi tro fortsatt har musikken som en trivelig hobby.

Frivillighet

Det ligger utallige timer engasjert frivillighet bak korpsets drift og utvikling. Noe er dugnad for penger, mye er organisering og formidling av kunnskap til nye foreldre som kommer etter.

Alt er engasjement for å få lov å følge musikantene fra de første støt i et horn eller slag på en tromme, og videre til et varig vennskap og stolthet hver gang en hører korpsmusikk.

Jubileumskonserten er i Kong Rakne lørdag kveld. Konsertstart 16.00.