Budsjett 2019: rom for å velge politisk klokt

Yezzfest artikkel

Ullensaker får det tøft i årene som kommer såfremt politikerne ikke våger å ta tøffe men kloke valg. Rådmannens budsjettforslag for 2019 er klar tale.

På vei inn i et valgår er budsjettet for 2019 garantert en utfordrende balansegang for de folkevalgte som ønsker å sitte med makten, for de partiene som sitter med makten og for dem som skal navigere etter det budsjettet som blir vedtatt i midten av desember. Selv uttrykker rådmannen det slik:

“Budsjettet som foreligger er stramt, men realistisk. Budsjettet gir rom for gode politiske diskusjoner og prioriteringer.”

Mer ut enn inn

Rådmann Rune Hallingstad har lenge vært klokkeklar på følgende: Ullensaker bruker hver dag mer penger enn det som kommer inn, og hvis det ikke blir tatt helt konkrete grep vil det ikke være mulig å fortsette på den kursen følger nå.

Dette skrev han i perspektivmeldingen som så dagens lys i mai, og hovedkonklusjonen i den meldingen er at “Ullensaker vil fortsette å være en attraktiv vekstkommune, men at kommunen vil ha store økonomiske utfordringer dersom det ikke iverksettes nødvendige endringer.

LES: Dette er Ullensakers skjær i sjøen framover

Om budsjettet for de enste årene handler det i rådmannens øyne særlig om å redusere den finansielle risikoen, og det handler om å sette av nok til fond, om å redusere lånebehov samt redusere lånegjelden.

Hvordan gjør man det?

Salg av kommunal eiendom, bedre bruk av de byggene kommunen eier, prioritering av investeringer og endringer i tjenestetilbudet til innbyggerne er de viktigste ingrediensene i dette arbeidet.

1, 8 milliarder kroner

Fram mot 2022 ligger det an til en drastisk økning i finanskostnader, fra 200 millioner kroner i 2018 til 380 millioner kroner i 2022. Årsaken er allerede vedtatte og planlagte investeringer. Ullensaker skal investere til sammen 1,8 milliarder kroner fram mot 2022. Dette er ikke bærekraftig, er budskapet fra Hallingstad til politikerne. Beløpet for svømmehallen til drøyt 350 millioner kroner er ikke tatt med i dette tallet. Det kommer i tillegg.

LES: Lovprising og økonomisk stillhet rundt svømmehallen

“Rådmannen mener det langt på vei er ønsket om – eller behovet for – investeringer som i størst grad skaper utfordringer i driftsbudsjettet de kommende årene. Ved å dempe investeringstakten og/eller omfanget, så vil det bli mindre belastninger på driftsbudsjettet.” skriver rådmannen i sitt forslag.

De kommunale sektorene er totalt forventet å kutte 23 millioner kroner i 2019, noe som i rådmannens øyne er fullt mulig uten å måtte knipe eller ta fra satsinger som allerede er i gang gjennom budsjettet i fjor. Budsjettet for 2018 prioriterte barn og unge i særdeleshet, og Hallingstad mener dette ivaretas videre i det budsjettet han la fram for politikerne tirsdag ettermiddag.

LES: – Nødt til å endre driften av Ullensaker

Telegramversjonen av rådmannens forslag til budsjett er:

  1. Det må kuttes 23 millioner kroner samlet sett i sektorene
  2. Satsingsområde nummer en for neste år er å fortsette utviklingen av nye omsorgstilbud – noe som i praksis skal legge til rette for at folk kan bo hjemme lenger.
  3. Satsingsområde to for neste års budsjett er å legge til rette for at innbyggerne i større grad kan betjene seg selv – noe som i praksis betyr at digitalisering av tjenestetilbudet til innbyggerne utvikles videre. Litt som bankene har gjort det over mange år
  4. Satsingsområde nummer tre er å jobbe videre med by-, steds- og sentrumsutvikling – og i 2019 går det på å synliggjøre en del av det arbeidet som er i gang

De neste seks ukene skal de folkevalgte jobbe med tallknusing og flytting av penger hit og dit. Rådmannens forslag til budsjett gir ifølge Hallingstad rom for diskusjoner og muligheter for å ta kloke politiske beslutninger. Men at kursen over tid må endres er rådmannen helt klar på. Ballen ligger hos politikerne.

LES: Rådmannens forslag til budsjett

PS! Omkring 200 personer var til stede da advokatfirmaet Schjødt gikk gjennom sine funn rundt prosess tredje rullebane under folkemøtet i Kong Rakne. Konklusjonen er at det må en ny konsekvensutredning til rundt plassering av en framtidig tredje rullebane. Det er dette Ullensaker kommune og et samlet politisk miljø stiller seg bak.